menu

Sportovní dny a počasí

Sportovní dny a počasí

Sportovní dny nižšího a vyššího gymnázia byly ve znamení totálního extrému, který zařídilo počasí. Na sportovní den nižšího gymnázia prahlo sluníčko a byly tropické teploty, naopak vyšší gymnázium si užilo lijáku a vody. V každém případě gratulujeme třídám 2.B a 4.B k výhře a fantastickým sportovním výkonům. Taktéž si vážíme fair play přístupu a toho, že si všichni disciplíny užily, kde vítězství nebylo vždy tou nejvyšší metou.

Vyšší gymnázium začalo sportovní klání nadějně, ale bohužel po atletice a části programu ringa, šestkového volejbalu, beachvolejbalu a fotbalu, se většina disciplín musela přerušit a přátelsky se dohrál pouze florbal a badminton, na které byly prostory v tělocvičnách. Doufáme tak, že se bude moci uskutečnit náhradní sportovní den a počasí nám bude více nakloněno. Moc bychom se na to s vámi se všemi těšili.

Vaši tělocvikáři