menu

Provoz školy od 31. 5. 2021

Provoz školy od 31. 5. 2021

Vážení žáci a rodiče,

přinášíme vám detailní informace o organizaci testování a výuky v týdnu od 31. května. Výuka probíhá bez rotace. Maturitní třídy čekají ústní maturitní zkoušky.

1. Příchod do školy v den, kdy bude probíhat testování žáků

Testování proběhne 31. 5. v průběhu první vyučovací hodiny (dle rozvrhu v Bakalářích). Žák, který přijde do školy po termínu hromadného testování, bude otestován bezprostředně po příchodu do školy.

Pokud by některý žák nebyl přítomný ve škole v době hromadného testování, bude otestován ihned po příchodu.
Na žádost žáka vydá škola potvrzení o výsledku testu. Potvrzení vydá pedagog, který test provedl na stanovený formulář.

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna preventivním testováním antigenními testy, případně splnění některé z podmínek (viz přiložený soubor)

2. Testování

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna preventivním testováním antigenními testy. Testování probíhá dle zákona o zdraví lidu, tedy bez souhlasu, samoodběrem testy Sejoy. V případě pozitivního testu se žák nemůže účastnit výuky a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.
Žák, který nebude testován, se nemůže účastnit prezenční výuky. Jeho absence se bude evidovat jako omluvená. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, ale samozřejmě poskytne žákovi přiměřenou formu studijní podpory.

Test nemusí absolvovat žák, který splní některou z níže uvedených podmínek:
a) Prokáže, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Podrobnosti k průběhu testování: Edu.cz Jak na to a Edu.cz Informace pro rodiče

Návod k testu str. 1

Návod k testu str. 2

3. Nošení roušek

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. K ochraně dýchacích cest mohou žáci použít chirurgickou roušku (za ochranné prostředky dýchacích cest se považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd).

Žáci mají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (viz přiložený soubor)

4. Další informace o organizaci výuky

a) Prezenční výuka nemusí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů.

b) Součástí vzdělávání v HV není zpěv.

c) Při výuce tělesné výchovy preferujeme venkovní sportoviště. Využívání sprch není povoleno.

d) Nadále platí, že vstup třetích osob (mimo žáků nebo zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Mgr. Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia

Tipy pro studenty Jak se vrátit do lavic

jan-netolicka

Dobrý den, vítám vás na našem webu. Rád bych vám představil vizi školy a ukázal, jak se nám ji daří plnit. Stačí, když kliknete sem.