menu

Příroda je náš poklad

Příroda je náš poklad

Příroda je náš poklad aneb pomozte zachovat cenné drahokamy naší planety Země.

Přes všechny nesnáze dnešní doby je potřeba si připomenout, že dnes slaví svátek naše planeta Země a my jsme na ní nezapomněli. Naši studenti semináře z biologie ve 3. ročníku se v rámci studia ekologie a environmentalistiky zaměřili na charakteristiku chráněných území v blízkosti svého bydliště a na nepůvodní tzv. invazivní druhy organismů vyskytující se na území České republiky.

Výsledkem jejich práce je soubor informačních tabulí chráněných území a vědecké postery informující o novinkách týkajících se invazivních druhů.

Podívejte se na ukázku studentských prací našich seminaristů předmětu Seminář z biologie.

Ať žije naše planeta Země 😊

Martina Lubojacká, Hana Pávková