menu

Primáni u varhan

Primáni u varhan

Už jste si někdy sáhli na varhanní píšťalu? Vdechli jste jí svými ústy život a vyloudili andělský
tón? Nakoukli jste do strojovny varhan, do jejich „průdušek“ z husích krků, sáhli jste si na jejich
dřevěné „plíce“? Zahráli jste si na dvou manuálech svou oblíbenou píseň, rejstříkovali skutečnému
varhaníkovi nebo dokonce hráli nohama na pedálnici? Ne? Tak to jste asi nestudovali na Wichterlově
gymnáziu, protože u nás si tohle vyzkouší každý primán. Díky profesorce Janě Gajduškové, vyučující
hudební výchově, ale zároveň aktivní varhanici, se z exkurzí primánů k varhanám už stala tradice.

Pro návštěvu kůru máme ještě jeden dobrý důvod – kostel sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě
stojí v těsném sousedství naší školy. Součástí estetické výchovy hudební je také příprava mladého
posluchače k návštěvě koncertu, ať už v prostorách světských, nebo sakrálních. Sundat si čepici při
vstupu do chrámu, nehlučet, nejíst, nepít nežvýkat, nepoužívat mobilní telefon – i to jsme si se
začínajícími „varhaníky“ vyzkoušeli.

Když jsme si pak ve škole pustili výukové video o varhanách,
ozývaly se z žákovských lavic nadšené hlasy: „To tam taky bylo! To jsem viděl! Takhle jsem taky hrál!“

Můžeme ve výuce použít dokonalá hudební videa, výukové materiály připravené špičkovými
hudebníky, pedagogy a filmaři, ale sebelepší videopořad nám nedovolí sáhnout si vlastní rukou na
královský nástroj, jakým varhany bezesporu jsou. Naši primáni dostali přidanou hodnotu, něco navíc,
co si budou zaručeně dlouho pamatovat – vlastní hudební prožitek.

Na odchodnou nám paní prof. Gajdušková zahrála Mendelssohnův Svatební pochod a tokátu
z nejslavnější varhanní skladby Toccata a fuga d moll Johanna Sebastiana Bacha. Přátelé, bacha,
primáni už poznají, když hrajete Bacha…

Z hudebního notýsku Mgr. Marcely Tylečkové