menu

Primáni – badatelé.

Primáni – badatelé.

Ze záznamu kosmické lodi “PRIMA-A: “Přistáli jsme na nové neznámé planetě. Při podrobném badatelském výzkumu byly nalezeny podivné útvary organického původu. Naším cílem bylo zmapovat, dokumentovat, vhodným způsobem popsat a pojmenovat tyto nálezy pro vědce planety Země.”

Úkolu se žáci primy zhostili skvěle. Vzali si za vzor systematického biologa Carla von Linného, nalezli si informace o jeho práci, o způsobu, jak organismy třídil, pojmenovával a zařazoval  do systémů. Na fotografiích můžete shlédnout zábavný banner – výsledek badatelsky orientované výuky. Pojmy binomická nomenklatura, systematická biologie, taxonomické jednotky, rod, druh již jistě nezapomenou 🙂