menu

Představení Máj u Bezručů v provedení divadla Ludus

Představení Máj u Bezručů v provedení divadla Ludus

Studenti 2. D a frekventanti literárního semináře zhlédli 5. 12. jevištní adaptaci básnické skladby Karla Hynka Máchy Máj v prostorách Divadla Petra Bezruče v provedení slovenského divadelního souboru Ludus. Specifikem představení bylo nepochybně propojení roviny hudební s mluveným slovem doprovázeným živou výtvarnou tvorbou.

Divák neznalý Máchova textu možná chvílemi netušil, zda má více pozornosti věnovat dějové lince textu, či se nechat okouzlit zdánlivě jednoduchými, přitom však podmanivě působícími tahy prstů ve vrstvách písku, jejichž projekce na pozadí scény dotvářela atmosféru Vilémovy dramatické situace. Místy mohly připomenout Zrzavého výtvarnou interpretaci Máje.  Motivy loďky připlouvající s neradostnou zvěstí, kola určeného k lámání, davu přicházejícího na popravu strašného lesů pána či krví zbarvených květů se střídaly s vizuálně atraktivním ztvárněním noční romantické oblohy s pověstnou lunou.

Hudba Ivana Achera pak prohloubila zážitek z celého provedení. Jako by diktovala rytmus i zabarvení samotné interpretaci textu. Odměřování času hlasem kapky evokuje milovníkům Máchovy poemy verše druhého zpěvu.

kapka za kapkou splyne,
a jejich pádu dutý hlas
dalekou kobkou rozložen,
jako by noční měřil čas,
zní – hyne – zní a hyne –
zní – hyne – zní a hyne zas

Extatické výkřiky připomenou vypjatost romantických děl obecně, do rapu laděné pasáže evokují dav sledující popravu a sbor duchů těšících se na přijetí Viléma.

Ať už se představení líbilo divákům více, či méně, nepochybně to byla ukázka toho, že s literaturou se lze “setkat” nejen prostřednictvím zažloutlých stránek, ale i formou zhlédnutí adaptace a interpretace skrze jiné druhy umění. Byla to ukázka toho, že Máj není text, který skončil v propadlišti literárních dějin, že umí oslovit i současné umělce a nutí je se vyrovnat se s jeho odkazem. A v neposlední řadě to byla také nabídka k diskuzi o tom, zda je lepší seznamovat se s klasickými díly nepřímo výlučně skrze médium knihy, či oklikou skrze adaptace a interpretace, zda je hlubší zážitek zprostředkovaný četbou, či recepcí dramatického provedení slovenského souboru.

A jako dodatek na konec připojujeme odkaz na dokument, abyste alespoň částečně nasáli atmosféru představení a vytvořili si vlastní názor.