menu

Poodhalení tajů buněčné evoluce

Poodhalení tajů buněčné evoluce

Jak sekvenování DNA a čtení genomů organismů ovlivňuje současné poznání a pochopení přírody bylo hlavním tématem přednášky laureáta Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 doc. Mgr. Marka Eliáše, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, který přijal pozvání mezi naše studenty.

Tento mladý ostravský vědec a pedagog je jednou z nejvýraznějších osobností současné biologie, věnuje se především výzkumu eukaryotických organismů, evoluci strukturních a funkčních vlastností jednobuněčných protist (dříve nazýváni prvoci). Na Katedře biologie a ekologie vede tým, který svými objevy doslova přepsal učebnice genetiky. Jeho práce je sledovaná a ceněná i v zahraničí. V praxi ji lze využít například pro vývoj nových léků a biotechnologií. Se svojí skupinou badatelů, která je sdružená do „Life Science Research Centre (LSRC)“ na Katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, se zabývá konkrétně studiem unikátních vlastností protistů. Jednou z nich je i alternativní genetické kódování. „Objevili jsme s mým týmem úplnou náhodou tři nové genetické kódy plus to, jak probíhá jejich evoluce. Na tom není ale nic geniálního, jen všímavost a zkušenost. Hledím do toho od roku 2000, a tak vidím věci, co jiní ne. Takhle jsme objevili taky novou bakterii, která infikuje určitou skupinu řas tím, že do ní zkopíruje část své DNA,“ vysvětlil ostravský vědec. A právě tři bezprecedentní nekanonické formy genetického kódu ostravští vědci nedávno popsali v článcích otištěných v prestižních zahraničních časopisech. I díky těmto úspěchům obdržel Marek Eliáš jakožto vedoucí skupiny Cenu Neuron pro mladé vědce 2017 v oblasti biologie.

https://www.nfneuron.cz/en/vedci/marek-elias