menu

Pokusy pro chytré hlavy – nový kroužek pro žáky 5. tříd

Pokusy pro chytré hlavy – nový kroužek pro žáky 5. tříd

Učitelé Wichterlova gymnázia připravili na říjen až prosinec nový kroužek pro žáky pátých tříd základních škol.

V deseti týdnech se spolu podíváme do laboratoří biologie, fyziky a chemie. Zkusíme si základní pokusy s mikroskopem, systémem Vernier a prozkoumáme i jednoduché chemické reakce. Dále navštívíme počítačové učebny a budeme pracovat například s roboty mBot nebo Lego Mindstorms, drony, 3D tiskárnami a iPady.
Kroužek je koncipován jako praktické představení přírodovědných předmětů biologie, fyziky, chemie, informatiky a zeměpisu, které ve třídách s ŠVP Matematika a příroda zastřešuje také předmět Přírodovědná cvičení.

Elektronická přihláška ZDE – (v případě volné kapacity přihlášky přijímáme do 25. září)

Začínáme ve čtvrtek 1. října a končíme 10. prosince (mimo 29. 10.), vždy od 15:15 do 16:45. Cena 1.500 Kč

Kapacita je omezena technickými možnostmi! Zúčastnit se může maximálně 2×15 dětí.