menu

Podpořte svým hlasem mezinárodní projekt našich studentů!

Podpořte svým hlasem mezinárodní projekt našich studentů!

Stejně jako v předcházejícíh letech se naši studenti účastní akce s názvem Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop, kterou pořádá Čínská asociace pro vědu a techniku (CAST) za přímé podpory čínského ministerstva vědy a techniky pro země hlásící se k iniciativě Jeden pás, jedna stezka. Ta na mnoha úrovních spojuje země nacházející se na tradiční Hedvábné stezce.

Julie Skleničková, Dominik Ritz a Filip Rada (všichni 5. B) se rozhodli za předem daných podmínek studovat aerodynamiku rychlovlaků. To vše anglicky. Technický list jejich projektu přesně popisuje postup práce i dosažené výsledky.

 

Zde se můžete seznámit s jejich projektem a zároveň ho podpořit hlasem!

Letos však nemohli vycestovat, ale úkoly plní distančně. Však již tuto formu sdílení vědomostí a poznatků dobře znají 😉

Wichterlovo gymnázium bylo vybráno jako účastník Českým svazem vědeckotechnických společností, který má s asociací podepsanou rámcovou smlouvu. Ředitel gymnázia Jan Netolička navíc zastupuje Svaz v Mezinárodním koordinačním výboru pro akce zemí Jeden pás, jedna stezka (BRISECC).

Předcházející ročníky: 2018, 2019

Držíme palce!