menu

Organizace zahájení školního roku 2020/21

Milí žáci, vážení rodiče,

přiblížil se čas, kterému se říká konec prázdnin. Pokud jste tedy v nedočkavosti zabrousili sem, najdete níže pár informací o tom, co vás první dny čeká.

Škola začíná v úterý 1. září první vyučovací hodinou (7:50), která bude patřit třídním učitelům.

 • Žáci prim budou mít dvě vyučovací hodiny (7:50 až 9:30). Středu a čtvrtek stráví s třídními učiteli na místním adaptačním kurzu, který se bude odehrávat ve škole a jejím okolí. V pátek 4. 9. obdrží v průběhu prvních tří hodin učebnice.
 • Žáci prvních ročníků (1. C a 1. D) rovněž zahájí školu v úterý 1. 9. v 7:50 ve třídách, kde budou cca do 9:30 hodin. 2. -4. září odjedou na adaptační kurzy do Beskyd.
 • Žáci všech ostatních tříd mají na 1. 9. stanovený rozvrh od 7:50 do 9:30. Obě vyučovací hodiny stráví se svým třídním učitelem.

Rozvrhy na školní rok a aktuální rozvrh prvního týdne si můžete prohlédnout v aplikaci systému Bakaláři. Žáci a rodiče 1. ročníků a prim dostanou přihlašovací údaje první den školy.

Upozorňujme všechny žáky a rodiče, že vzhledem k epidemiologické situaci bude provoz školy jiný, než v minulých letech (je nutné dbát zvýšených hygienických opatření či povinnost zúčastnit se případné distanční výuky atd.).  S detaily se seznamte ZDE!

——————————————————————-

Stravování:

 • Úterý 1. září: jídelna nebude pro žáky v provozu.
 • V další dny bude jídelna otevřena od 11:30 do 14:15 hod a obědy jsou paušálně objednané pro všechny strávníky. Žáci tříd 1. C a 1.D mají na 2. a 3. září obědy hromadně odhlášené.
 • Zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti stravování:
  • V jídelně mají žáci i pedagogové povinnost mít nasazenou roušku. Tu mohou odložit během stravování. Roušku nepokládají na stůl ani židli.
  • Vydávání obědů je rozloženo tak, aby se minimalizoval kontakt různých tříd.
  • Žáci v řadě dodržují bezpečné rozestupy.
  • Dohled konající pedagog dbá na to, aby se v jídelně neshromažďovalo příliš velké množství žáků. V případě nahromadění většího množství žáků upozorní pedagog konající dohled poslední příchozí, aby opustili jídelnu a přišli, až se fronta zmenší.
  • Při stavování mají přednost žáci, kteří daný den již ukončili výuku. Pokud se jedná o třídu nižšího gymnázia, přivádí ji pedagog.
  • Žáci, kteří se jdou stravovat během volné šesté hodiny, se dostaví do jídelny nejdříve 20 minut po skončení předcházející vyučovací hodiny.
  • V jídelně je k dispozici nádoba s dezinfekcí a dávkovačem, žáci jsou povinni si před příchodem do jídelny umýt ruce, případně použít dezinfekci.
  • Příbory obdrží žáci společně s tácem u výdejního okna (samoobslužný odběr není možný). Sklenice je možné si brát v případě, že jsou otočené dnem nahoru.
  • Mytí nádobí se provádí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C). Při ručním mytí je nutné zajistit finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C.
  • Odběr stravy nemocných žáků probíhá u bočních dveří, odděleně od stravujících se žáků.

Těšíme se na vás 🙂