menu

Ocenění pro Michala Vavroše

Ocenění pro Michala Vavroše

Rada Moravskoslezské kraje kraje schválila 20 pedagogických pracovníků, které za jejich práci ocenila u příležitosti Dne učitelů.

Velice nás těší, že mezi oceněnými je v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku i RNDr. Michal Vavroš, Ph.D., zástupce ředitele na Wichterlově gymnáziu.

Michal Vavroš nastoupil na Wichterlovo gymnázium jako učitel matematiky a fyziky v roce 2000 a působí na něm nepřetržitě. Zástupcem ředitele se stal v roce 2015.

Ve školním roce 2019/2020 se podílel mimo jiné na:

  • projektu Math4U z pozice koordinátora i metodika projektu (vytvoření online generátoru testů a prostřednictvím něj na zavádění výuky matematiky v anglickém jazyce);
  • práci okresní i krajské komise SOČ (Středoškolská odborná činnost);
  • práci krajské komise Matematické olympiády;
  • práci ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků a přednášel na celostátní konferenci učitelů matematiky a organizoval přednášky pro zájemce o matematickou olympiádu.
  • Stal se předsedou Krajského metodického kabinetu matematiky projektu SYPO.
  • Lektoroval kurzy pro učital ZŠ a SŠ zaměřené na matematickou gramotnost v rámci krajského projektu OKAP (KVIC).

Jako pedagog a mentor připravoval žáky, kteří v daném roce dosáhli významných úspěchů – 1. a 3. místo v Krajském kole Matematické olympiády, 9. místo v Ústředním kole MO, 8. místo v Ústředním kole Matematického náboje a bronzovou medaili ze Středoevropské matematické olympiády.

Zároveň působí jako didaktik matematiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde se podílí na přípravě budoucích kolegů.

Gratulujeme!