menu

Nová média ve výtvarné výchově

Nová média ve výtvarné výchově

Neustálý vývoj technologií se týká nejenom běžného života, ale také školního prostředí. Otázkou zůstává, jak tyto nová média smysluplně zakomponovat do výuky. Tohoto úkolu se ujaly praktikanty výtvarného oboru z Ostravské univerzity, které ve výuce výtvarné výchovy se třídou kvartou A a  kvartou B využily mobilní telefony k vytvoření kontrastu světla a stínu. Cílem také bylo použít dostupné plastové láhve, které tak nabyly nové estetické funkce. Žáci zároveň byli poučeni o třídění těchto plastů a využití jiných ekologických alternativ.