menu

Netradiční referát

Netradiční referát
Netradiční referát
Když nám Anna Šimůnková z 1.C ve středu 24. 11. 2021 v rámci série referátů prezentovala téma na zopakování – pravěké umění. Po referátu pro nás připravila překvapení. Přinesla před třídu tři krabice o velikosti větších bonboniér a po otevření někteří z nás zůstali v úžasu. Ukázala nám soukromou sbírku archeologických nálezů pana Antonína Duroně. Část různých odlitků a kopií kolovala po třídě, která si tak mohla na vlastní ruce osahat, že taková Petřkovická venuše byla vskutku miniaturní nebo že ty tisíce let staré pazourky jsou stále ostré. Druhou část pak vzhledem k vzácnosti originálů nám Anička ukázala a popsala. Jelikož je pan Duroň Anniným dědečkem, přinášíme Vám krátký medailon z jejího pera:
Jmenuje se Antonín Duroň. Archeologie jej začala zajímat ve 3. třídě, kdy v hodinách vlastivědy navštěvoval brněnské muzeum. Dr. Zháněl, který se archeologií zabýval (např. vykopal hrad Melice u Vyškova) dědovi půjčil literaturu, a podle ní děda začal bádat ve Vyškovském okolí. Když děda učil na SZŠ v Ostravě, tak se účastnil exkurzních vzdělávacích základen pro učitele dějepisu, strávil tímto 6 let. Byla mu nabídnuta pozice technika archeologického ústavu v Brně pro Moravský Kras, ale z rodinných důvodů tuto nabídku nemohl přijmout.

Anna tak spolužákům takzvaně nasadila vysokou laťka. Podaří se ji někomu překonat?

Mgr. Dennis Hennhofer