menu

Navštívili jsme Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy

Navštívili jsme Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy

Třetího listopadu se třicet fyzikálních nadšenců z tříd třetích a čtvrtých ročníků Wichterlova gymnázia vydalo na exkurzi do Prahy. Tyto tři dny se studenti pod dohledem pedagogů pohybovali na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Byly pro ně připraveny přednášky z nejrůznějších oblastí fyziky zpracované specialisty ve svém oboru.

Univezita Karlova je jedna z nejstarších evropských vysokých škol. Může se pyšnit bohatou historií, dloholetou tradicí, ale také nespočtem úspěchů, ať už v domácím prostředí nebo na poli zahraničním.

Návštěva prostor této univerzity a začlenění do vyučování tak může studentům simulovat zdejší studium. A že je z čeho vybírat. Jen pro tuto akci bylo připraveno celkem 13 přednášek, exkurzí či dílen. Jednalo se například o návštěvu Katedry fyziky nízkých teplot, Ústavu částicové a jaderné fyziky, či přednášky na téma röntgenové záření, atomové rozlišení v elektronové mikroskopii a spousta dalších.

Rozmanitost témat, ochota objasnění případných dotazů a způsob výkladu umožnily, že si každý student přišel v průběhu těchto dní na to své. Přestože se jednalo o témata primárně fyzikálně zaměřená, měla často návaznost na chemii, biologii či matematiku, tak jak už to ostatně u přírodních věd bývá. Pestrost programu podtrhla návštěva rotundy svatého Václava v budově Karlovy Univerzity na Malostranském náměstí, procházka Prahou a informatický seminář, kde se mimo jiné hovořilo o projektu, jehož cílem bylo naučit umělou inteligenci psát divadelní hry.

Poslední den byl formou interaktivní, jednalo se totiž o sadu experimentů, ve kterých si studenti ověřili své dosavadní znalosti, ale také se přiučili něčemu novému. Celou dobu byli k dispozici přednášející, kteří objasnili případné nejasnosti.

Tato vzdělávací akce se dočkala kladné odezvy obou zúčastněných stran a podpořila tak zároveň dobré vztahy mezi zmíněnými školami. Myslím si, že se můžeme jen těšit na další spolupráci a kdo ví, třeba se jednoho dne ocitnou studenti Wichterlova gymnázia v roli přednášejícího na Univerzitě Karlově.

Za všechny účastníky Klára Bódiová

Exkurze se uskutečnila díky finanční podpoře města Ostravy v rámci projektu podpory talentovaných žáků Škola je nám (stále) malá.