menu

Naši studenti na konferenci WHO

Naši studenti na konferenci WHO

Ve dnech 13. – 15. 6. 2017 hostila Ostrava šestou Ministerskou konferenci životního prostředí a zdraví, kterou pořádala Světová zdravotnická organizace (WHO). Konference se konala v zasedacím sále Nové radnice a Dolní oblasti Vítkovice. Zúčastnilo se jí kolem 700 delegátů z 53 zemí a z Wichterlova gymnázia to byli Hana Pasková (3.A), Šimon Michalčík (3.C), Lukáš Čechaček a Vojtěch David (oba 4.A), kteří na přednáškách Evropské koalice pro mládež v oblasti životního prostředí a zdraví (EEHYC) reprezentovali ostravskou mládež.
Každý den se konalo několik přednášek, schůzek a plenárních zasedání, na kterých představitelé jednotlivých organizací a jednotlivých států jednali o různých podtématech v oblastech životního prostředí a zdraví. Pro mládež byly připraveny 2 přednášky. Na první se hovořilo o činnosti EEHYC od Parmy (pzn. místo konání předchozí ministerské konference v roce 2010) po Ostravu a možnosti zapojení mládeže v oblasti evropského životního prostředí a zdraví. Druhá byla zaměřena na využívání chůze a cyklistiky jako prostředků pro dopravu.
Na každé schůzi vypracovávali účastníci stanoviska k daným problematikám, ze kterých poté vznikly 2 tzv. Ostravské deklarace. Jedna mládežnická a jedna oficiální. Mládežnická deklarace byla podepsána za EEHYC Antoniem Marquesem Pintem a za ostravskou mládež Pavlem Linzerem (předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy). Oficiální Ostravskou deklaraci podepsali Zsuzsana Jakab, ředitelka WHO pro Evropu, a za ministra zahraničí ČR Lubomíra Zaorálka jeho náměstek Václav Kolaja. Tato deklarace obsahuje 7 cílů, z nichž hlavními jsou snížení znečištění ovzduší a zajištění pitné vody pro každého člověka na zemi.
Tato konference měla i vedlejší efekty. Jedním z nich je oznámení města Ostravy své kandidatury na Evropské Zelené město 2020, čímž chce světu ukázat, že již není městem černým, nýbrž zeleným.

Ostravská deklarace WHO

Oficiání fotogalerie

Lukáš Čecháček, 4. A