menu

Naši studenti na konferenci Mediální gramotnost na Slezskoostravském hradě

Naši studenti na konferenci Mediální gramotnost na Slezskoostravském hradě

Komunikace v médiích i v životě, marketing a značka, mediální gramotnost, nástrahy sociálních sítí, žáci v prostředí internetu, fake news, kritické myšlení a mediální manipulace na příkladech z dějin – témata, která hýbou nejen mediálním světem, ale která se navíc stále častěji zařazují do výuky na 2. stupni základních škol a na školách středních.

Objasnit je přijeli Mgr. Martin Rigler, programový ředitel rádia Čas a lektor VOŠMET, MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava a Mgr. David Černín, Ph.D., odborník na dezinformace z Ostravské univerzity. Akce se konala pod záštitou Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a byla financována z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání MS kraje II.

Konference se uskutečnila v příjemném sále nové přístavby Slezskoostravského hradu v pondělí 24. října. Sjelo se na ni opravdu velké množství žáků a studentů se svými vyučujícími z Ostravy a okolí. Každá škola mohla na konferenci vyslat tři studenty s jedním pedagogem. Naši školu reprezentovali studenti septimy Petr Libscher, Kristýna Marinčáková a David Havrlant. Ten si z podnětného dopoledne odnesl tento dojem: „Nejvíce mě zaujal historický pohled na dezinformace. Lidé jsou bohužel stále stejní, jen se zrychlilo jejich šíření (dezinformací, pozn. u.) všemi směry. Myslím, že dezinformace a rozvoj kritického myšlení jsou dnes klíčová témata, a proto jsem rád, že jsme mohli být edukováni i v tomto směru.“
Bylo pro mě milým překvapením, že akce nebyla jen o teorii, kterou snad všichni známe ze školy. Místo toho nám přednášející ukázali, jak tyto poznatky aplikovat v praxi. Hned první přednáška byla o komunikaci a jedním z bodů byl tzv. ice-breaking. V této chvíli nás přednášející Mgr. Martin Rigler požádal, abychom se podívali na spodní část naší židle. V davu najednou zazněl nadšený smích a ukázalo se, že tam tři z publika našli čokoládu. Touto jednoduchou formou se mu však povedlo zpříjemnit atmosféru a všem názorně ukázat, jak má správný ice-breaking vypadat,” dodala Kristýna Marinčáková.
Jsem ráda, že konference na téma mediální gramotnost nebyla promarněnou příležitostí, ale živou výměnou názorů mezi přednášejícími a posluchači. Nabídla náměty k přemýšlení a podnítila studenty k aktivnímu a kreativnímu hledání cesty ke změně.

Z učitelského zápisníčku Mgr. Marcely Tylečkové