menu

Naši Sočkaři bodovali v krajském kole

Naši Sočkaři bodovali v krajském kole

V pátek 5. 5. nás skupina studentů-Sočkařů reprezentovala na přehlídce soutěžních prací v krajské kole konaném na VŠB-TU a všichni podali excelentní výkon. Tři první místa (každé v jiném soutěžním oboru) přinesly přímé postupy do celonárodního kola v Plzni 16. až 18. června a jedno druhé místo s doporučením do licitačního řízení, ve kterém bude celostátní komise daného oboru rozhodovat, zda práci do celonárodního kola zařadí.

Výsledková listina soutěže

A kdo nás tedy bude v Plzni reprezentovat? 

David Havrlant ze 7.B s prací Sledování růstu kmenových buněk a testování podkladů pro vývoj tkáňové náhrady v oboru Zdravotnictví, Jan Buchmann ze 3.D s prací Mapování rozmnožovacích stanovišť obojživelníků v člověkem pozměněné krajině v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a Julie Křížková ze 7.A se svou Sočkou Hledání původu světélkování u ostnokožce hadice vláskovité (Amphiura filiformis) v oboru Molekulární biologie. 

Všichni držíme palce Samovi Nedělovi ze 7.A s prací na téma Afganistán z perspektivy USA a Číny v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, která je zařazena do licitace.

Všem velké díky za odvedenou práci a hodně štěstí v Plzni na celonárodní přehlídce.

Mgr. Martina Štěpánová