menu

Nabídka seminářů pro šk. rok 2018/2019 – 2. kolo

Nabídka seminářů pro šk. rok 2018/2019 – 2. kolo

Vážení žáci,

na základě Vaší volby v 1. kole jsme pečlivě vyhodnotili možné kombinace a pokusili se rozdělit semináře do bloků tak, abychom vyhověli maximálnímu počtu z Vás. Vyhovět všem samozřejmě není možné. Pokud by Vaše vysněná kombinace v nabídce nebyla, můžeme vše ještě probrat individuálně, až budeme znát všechny výsledky, nebudeme však dělat takové změny, které by zasáhly do volby ostatních.

Nabídka seminářů by měla být konečná, je však stále možné, že se některý ze seminářů pro malý zájem neotevře a jiný naopak pro velký zájem rozdělí na dvě skupiny. Snažte se, prosím, přistupovat k výběru odpovědně. Změny v této fázi (výměna v blocích) už prakticky nejsou možné, protože je pravděpodobné, že by přímo ovlivňovaly Vaše spolužáky.
V případě volby dvouletého semináře je tato volba automaticky závazná i pro 4. ročník.
Samozřejmě není možné zaškrtnout dvakrát stejný seminář (i když Vám to formulář umožní).
Místo osobního kódu, volíme letos identifikaci e-mailovou adresou (snad zjednodušení).
Přeji odpovědnou volbu 🙂

Děkuji, Jan Netolička

Při výběru semináře myslete, prosím, na následující:

  • Váš výběr je konečný a závazný pro následující školní rok;
  • seminář neslouží jako příprava k maturitě, je to možnost, jak nahlédnout mnohem hlouběji do konkrétní oblasti v daném oboru;
  • semináře často vycházejí z požadavků univerzit;
  • semináře jsou převážně jednoleté, abyste příští rok mohli své zaměření případně změnit (týká se samozřejmě 2. ročníků a sexty);
  • Pokud jste si v loňském roce zvolili dvouletý seminář (latina, základy RJ), zaškrtněte pokračování tohoto semináře (týká se samozřejmě 3. ročníků a septimy) .

DEADLINE čtvrtek 19.4.

Nabídka seminářů pro 2. kolo – všechny ročníky

Online formulář pro výběr semináře – druhé ročníky a sexta

Online formulář pro výběr semináře – třetí ročníky a septima

V nabídce seminářů pro třetí ročníky a septimu je v bloku 1 a 2 vyšší počet seminářů, než je možné otevřít (7), protože počty přihlášených v prvním kole byly v méně žádaných seminářích podobné. Je téměř jisté, že jeden z nabízených sedmi se v daném bloku neotevře, volte však dle svého zájmu a doufejte, že to vyjde 🙂

Přejeme úspěšný výběr. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, můžete se samozřejmě přijít zeptat jak na vedení, tak k vyučujícím daného předmětu.