menu

Na kus řeči se Zajíčkem a užovkami

Na kus řeči se Zajíčkem a užovkami

Anna Hýžová, 4.B:

Dne 11. ledna 2019 jsem byla vděčným posluchačem povídání zoologa a cestovatele Ing. Romana Zajíčka na téma Synantropní druhy živočichů, aneb – žijí s námi ve městech. Beseda proběhla v rámci projektu Škola je nám (stále) malá.
Ing. Zajíček působí jako zoolog v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, jeho koníčkem je především ichtyologie a herpetologie, dlohodobě spolupracuje na natáčení popularizačních zoologických pořadů a externě přednáší na středních i vysokých školách.
Z konkrétních příběhů jsme se dozvěděli mnoho o druzích, které si zvykly na činnost člověka a naučily se ji ku svému prospěchu využívat. Velmi mě zaujala vynalézavost našich pěvců. Například některé vrány se naučily vhazovat ořechy na přechod pro chodce – co se nerozbije pádem, to přejedou auta, a když naskočí zelená, jdou se vrány bezpečně nasnídat. (Brzy asi budou jedinými tvory, kteří se řídí semaforem). Povídání pan Zajíček odlehčil o zábavné příhody z praxe (spolupráce s policií a odchyt “uprchlých” hadů, velkých pavouků, …) a na závěr nám představil dvě živé zachráněné užovky, užovku hladkou a užovku červenou.
Beseda sklidila obrovský potlesk! Pokud se vám podobná příležitost naskytne, určitě si setkání s panem Ing. Zajíčkem nenechte ujít.

Akce proběhla v rámci projektu Škola je nám (stále) malá.