menu

Matematický kroužek

Matematický kroužek

Matematický kroužek

Pro studenty nižšího gymnázia, především primy a sekundy se zaměřením na matematiku, jsme i ve školním roce 2017/2018 připravili matematický kroužek. Garantovat jej bude RNDr. Radek Krpec, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity.

Kroužek se bude konat vždy jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 13.50 hodin a bude trvat přibližně 45 minut. Jedna skupina bude složena z žáků primy B, druhou skupinu budou tvořit žáci sekundy B. Skupiny se budou střídat v týdenním cyklu.

Zájemci se budou věnovat zajímavým oblastem matematiky. Kroužek bude zaměřen na zábavnou matematiku, na kombinatorické úlohy a úlohy na logické uvažování, geometrickou představivost, které vycházejí svou koncepcí z konstruktivistické (objevitelské) metody vyučování matematice (např. metoda vyučování matematice prof. Hejného).