menu

Live English DofE

Live English DofE

Co je to DofE / The Duke of Edinburgh Award? 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je celosvětové ocenění pro mladé lidi od 14 do 24 let, které je motivuje a podporuje v jejich osobním rozvoji. Účastníci DofE si stanovují cíle ve čtyřech oblastech a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Po celém světě se zapojily miliony studentů, v ČR se DofE účastní již téměř 2000 mladých lidí. V případě jakýchkoli dotazů či zájmu o projekt se neváhejte zeptat našich odbornic na téma Mgr. Hany Korbelové nebo Mgr. Lucie Sucháncové-Bednářové.

Live English

V pondělí 4. 12. proběhlo v řadě již druhé setkání příznivců angličtiny v sérii Live English. Tématem byla Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Prezentujícími byli přímí účastníci tohoto programu a zároveň žáci vyšších ročníků naší školy. V úvodu všechny účastníky seznámil Matěj Rosner ze sexty A se základními principy fungování „DofE“. Následovaly fotografie a postřehy z průběhu expedic a celé setkání bylo zakončeno diskuzí s konkrétními příklady a modelovými situacemi.
Věříme, že se Live English účastníkům líbil, stejně jako samotný program DofE. Těšíme se na budoucí spolupráci s našimi žáky, kteří se chystají do projektu zapojit. Zároveň jsem upřímně rádi, že jim tuto aktivitu můžeme zprostředkovat a založením tzv. místního centra DofE se stát součástí tohoto celosvětově uznávaného ocenění. Děkujeme…
Za PkJA Lucie Sucháncová-Bednářová a Hana Korbelová