menu

Kroužky pro zvídavé žáky základních škol

Kroužky pro zvídavé žáky základních škol

 

Milí žáci základních škol,
rozhodli jsme se využít v letošním roce všeho, co umíme, a také hladu po vzdělávání a vědění a nabídnout žákům ZŠ inteligentní a edukativní zábavu v podobě dvou speciálních kroužků. Kroužky jsou zcela zdarma, protože jsou financovány z našeho projektu.
S vědomím, že podobných nabídek přichází velké množství, doufáme, že vás naše nabídka osloví. Do kroužků se zájemci mohou přihlásit prostřednictvím on line formulářů v textu. Kapacita kroužků je omezena.


Kroužek Badatelská výuka přírodovědných předmětů – pro žáky 5. tříd ZŠ

Badatelský kroužek pro žáky pátých tříd ZŠ. Náplní kroužku budou badatelsky vedené workshopy z oblasti přírodních věd. Cílem je nenásilné propojení jednotlivých vědních disciplín tak, aby žák zkoumal jev z různých úhlů pohledu nezávisle na tom, zda se pohybuje v oblasti biologie, chemie nebo fyziky.
Ve dvaceti týdnech se spolu podíváme do laboratoří biologie, fyziky a chemie.

 • Ukážeme si zajímavosti uvnitř buňky.
 • Zjistíme, proč jsou ohňostroje barevné.
 • Vyrobíme si model policejního radaru a budeme měřit rychlost.
 • Budeme umět napsat tajnou zprávu kamarádovi, kterou nikdo jiný nepřečte.
 • Naučíme se oddělovat látky z jejich směsí.
 • Víš, že za pomoci lupy dokážeš rozeznat typy křídel hmyzu podle druhu?
 • Pro zkoumání světa kolem nás využijeme i naše stavebnice LEGO.
 • Vyrobíme si vlastní hračky.

Kroužek je koncipován jako praktické představení přírodovědných předmětů, které ve třídách nižšího gymnázia s ŠVP Matematika a příroda zastřešuje také předmět Přírodovědná cvičení.
Kroužek se bude konat v budově Wichterlova gymnázia ve čtvrtek (přibližně jednou za 14 dnů) od 15:10 do cca 16:40.
Předpokládané termíny: 22. září; 6. října; 20. října; 3. listopadu; 24. listopadu; 1. prosince; 15. prosince; 12. ledna; 26. ledna; 9. února; 23. února; 2. března; 23. března; 13. dubna; 20. dubna; 4. května; 18. května; 25. května; 1. června a 15. června. Žák by měl absolvovat minimálně 80 % lekcí, což potvrdíme diplomem 🙂

Elektronická přihláška zde.


Kroužek přírodních věd a matematiky v angličtině – pro žáky 7.-9. tříd ZŠ

Kroužek je určen žákům sedmých až devátých tříd ZŠ se vstupní znalostí anglického jazyka. Obsahem kroužku je získávání znalostí a řešení úloh z oblasti biologie, fyziky a matematiky v anglickém jazyce. Kroužek zahrnuje také praktická cvičení, např. výrobu sopky nebo vlastní knihy na iPadu. Děti budou zkoumat vybraná témata z biologie, fyziky a matematiky v anglickém jazyce podobně, jako by chodili na nižší stupeň základní školy např. ve Velké Británii nebo USA. Získají tak základní gramotnost, která se běžně jako součást AJ neučí.

 • Zblízka se podíváme na koloběh vody v přírodě i v našem každodenním životě.
 • Ukážeme si a vysvětlíme, jak a proč vybuchuje sopka.
 • Užasneme nad zajímavým světem hadů a pavouků.
 • Budeme se zamýšlet nad alternativními zdroji energie.
 • Uvaříme kávu a roztočíme parostroj.
 • Odhalíme čarovnou moc matematiky.

Kroužek je koncipován jako praktické představení předmětu Angličtina a svět kolem nás, který je zařazen ve třídách nižšího gymnázia s ŠVP Mluvíme anglicky.
Kroužek se bude konat v budově Wichterlova gymnázia ve čtvrtek (přibližně jednou za 14 dnů) od 15:10 do cca 16:40.
Předpokládané termíny: 22. září; 6. října; 20. října; 3. listopadu; 24. listopadu; 8. prosince; 15. prosince; 12. ledna; 26. ledna; 9. února; 23. února; 16. března; 30. března; 13. dubna a 27. dubna. Žák by měl absolvovat minimálně 80 % lekcí, což potvrdíme diplomem 🙂

Elektronická přihláška zde.


Kroužky jsou realizovány v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613