menu

Krajská kola Fyzikální olympiády

Krajská kola Fyzikální olympiády

V měsíci dubnu se uskutečnila krajská kola FO kategorií E, D, C a B. V každé z nich jsme měli několik zástupců, ve všech jsme patřili mezi úspěšné řešitelé a také do top 5.

V kategorii E  bylo všech našich 7 kvartánů úspěšnými řešiteli. Na pomyslnou bednu vystoupal  na 3. místo Mikuláš Hořenek  z kvarty B (výsledky E).  Jediná soutěžící  kvarty A, Natálie Lászlóová, obsadila 4. místo, na 5. místě skončil Matyáš Měch (4. B).

Stejně tak se dařilo i pěti hochům z 5. B, všichni zúčastnění v  kategorii D  patřili mezi úspěšné. Na 3. místo dosáhl Petr Němec, 5. místo vybojoval Marco Kormaník (výsledky D).

Úlohy kategorie C  zřejmě letos nepatřily mezi nejlehčí, neboť z 29 účastníků jen 9 úspěšně splnilo zadání (výsledky C). Jsme rádi, že mezi nimi máme 4 naše studenty, na 5.-8. místě to byli Jan Martin Macháček, Jakub Mršťák (oba 6. B), Martin Obšil a Jonáš Tomešek (oba 2. D).

Nejpočetnější zastoupení, 11 žáků,  jsme měli v kategorii B, hlavně díky studentům 7. B. I tady téměř polovinu míst  výsledkové listiny třinácti nejlepších zaujali naši studenti (výsledky B). 2. místo patří Janu Holušovi a 3. místo Miroslavu Slezákovi, oba zmínění 7. B.

Všem našim studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.