menu

Konverzační soutěž v jazyce německém zná své vítěze

Konverzační soutěž v jazyce německém zná své vítěze

23. 2. proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, jehož se s výjimkou maturantů zúčastnili studenti  napříč všemi ročníky ve třech kategoriích. Oproti loňskému roku, které proběhlo formou on-line, sebralo odvahu k poměření svých schopností s ostatními mnohem více zájemců. 

V kategorii kategorii IB soutěžili žáci prim a sekund a jejich umístění bylo následující:

  1. místo – Julie Veiserová
  2. místo – Sebastian Klein
  3. místo – Lukáš Mrázek

Kategorie 2B byla určena žákům tercií a kvart. Na předních místech s v ní umístili:

  1. místo – David Dvořák
  2. místo – Martin Porzer
  3. místo – Teraza Sadílková

Celé vyšší gymnázium se pak utkalo v kategorii 3B. Konkurence byla tak velká, že nebylo lehké rozhodnout, komu udělit diplom. Tři nejlepší výkony podaly tyto studentky:

  1. místo – Nathalie Klímková
  2. místo – Sandra Štofíková
  3. místo – Aneta Jalůvková

Všem zúčastněným děkujeme, vítězům přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy ve vyšších kolech a ostatním neutuchající chuť do studia němčiny.