menu

JUVENES TRANSLATORES –Velký úspěch Jonáše Tomeška v mezinárodní překladatelské soutěži

JUVENES TRANSLATORES –Velký úspěch Jonáše Tomeška v mezinárodní překladatelské soutěži

Wichterlovo gymnázium bylo v tomto školním roce jednou z vylosovaných školy z České republiky, které dostaly příležitost zúčastnit se prestižní mezinárodní soutěže JUVENES TRANSLATORES. Pět žáků naší školy narozených v roce 2006 se 23. 11. 2023 na dvě hodiny sešlo a potýkalo s nástrahami anglického textu, který měli za úkol převést co nejpřesněji do češtiny.

Porota vybrala vždy jen jednoho vítěze z dané země, protože ale překladatelské nadání prokázalo více žáků, rozhodli se porotci, že šest dalších textů ocení čestným uznáním. Jsme hrdí na to, že mezi oceněnými překlady byla i práce Jonáše Tomeška ze třetí D. Jeho úspěchem se můžete pokochat zde.

Jonáši gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v budoucích překladech.

V neposlední řadě děkujeme i dalším studentům, kteří do soutěže investovali svůj čas a úsilí a školu výborně reprezentovali, a to Aničce Němčanské, Elišce Májkové, Jindřichu Kašparcovi a Ondřeji Jůzovi.