menu

Juvenes Translatores – ocenění Elišky Beránkové v mezinárodní překladatelské soutěži

Juvenes Translatores – ocenění Elišky Beránkové v mezinárodní překladatelské soutěži

Wichterlovo gymnázium získalo v roce 2020 příležitost zúčastnit se mezinárodní překladatelské soutěže Juvenes Translatores. Forma byla tentokrát přizpůsobena epidemiologické situaci, soutěž se konala online a žáci překládali z domu.

Porota vybrala vždy jen jednoho vítěze z dané země, protože ale překladatelské nadání prokázalo více studentů, rozhodli se porotci, že několik textů ocení čestným uznáním. Jsme hrdí na to, že mezi oceněnými překlady byla i práce Elišky Beránkové. Ocituji přímo z emailu, který naše škola obdržela:

„Gratulujeme Vaší studentce Elišce Beránkové k jejímu vynikajícímu překladu, za který získává čestné uznání za výkon v překladatelské soutěži Juvenes Translatores. Na porotce, kterým byl jeden z našich překladatelů, udělal překlad velký dojem a prohlásil: Překlad je dokladem jazykového talentu a je v něm mnoho kreativních řešení. Autor také dobře pochopil, jak měl text celkově vyznít – gratuluji.“

Elišce gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v budoucích překladech.

V neposlední řadě děkujeme i dalším studentům, kteří do soutěže investovali svůj čas a úsilí a školu výborně reprezentovali, a to Jiřímu Závadovi, Beátě Gelnarové, Hedvice Stachovcové a Sabině Lyčkové.