menu

Jsem vari černobílý, vaše Wigym zvířátko

Jsem vari černobílý, vaše Wigym zvířátko

Milí studenti, zaměstnaci, absolventi, rodiče a další naši příznivci!

V průběhu měsíce dubna studenti a zaměstnanci mohli hlasovat a vybírat zvířátko, které v ostravské zoologické zahradě adoptujeme. Do výběru se nás zapojilo 371. Od samotného začátku se do čela dostala dvě zvířátka, která mezi sebou “soupeřila” o vaši přízeň. Osel domácí dostal rovných 100 hlasů (27 %) a skončil druhý. Zvítězil Vari černobílý se 111 hlasy (30 %), který měl náskok po celou dobu hlasování. Další tři byla s odstupem za nimi: 61 hlasů získal žralůček okatý (16,5 %), 56 hlasů získal orel královský (15 %) a 43 hlasů získal amazoňan vínorudý (11,5 %). 4

V měsíci květnu budeme ve spolupráci se spolkem OKNA vybírat peníze. Kdo chce přispět, může tak učinit několika způsoby:

  1. Peníze můžete zaslat na účet spolku OKNA. Do zprávy pro příjemce uveďte svou třídu (třeba zase vymyslíme nějakou sladkou nebo jinou odměnu pro nejštědřejsší třídu). Číslo účtu:162970800/0300 (ČSOB)
  2. Po návratu do školy, pokud to bude v květnu…, můžete peníze darovat prostřednictvím třídních pokladníků, kteří je poté odevzdají pokladnici spolku paní prof. Štípalové.

Přispět můžete jakoukoliv částkou. Předpokládáme, že většina darů bude ve výši okolo 50 Kč. Veškeré peníze poté předáme ZOO Ostrava. Bude-li jich dost, můžeme adoptovat i oslíka. Také se pokusíme domluvit, aby za ně dostaly nějaké laskominy i ostatní zvířátka, pro které jste hlasovali 😉

 

Doufáme, že pochopíte vážnost této aktivity školy a již nyní děkujeme všem, kteří se uvědoměle rozhodnou pro pomoc “naší” zoologické zahradě. A děkujeme všem za milé vzkazy 🙂