menu

Jarní básnické klání

Jarní básnické klání

Motto: „Na naší studni ráno hvízdal kos./ Jde jaro, jde jaro./ A když jsem okno na sad otvíral,/ šeptaly pukající pupeny:/ Jde jaro, jde jaro.// Bez chvěje se a hrušně čekají./ Jde jaro, jde jaro./ Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas/ a nových kovů napil se tvůj smích./ Jde jaro, jde jaro.// Bože můj,/ obnoviteli, obroditeli,/ na srdce v sněhu pamatuj.“

Karel Toman, báseň Březen ze sbírky Měsíce

Jedinečné verše Karla Tomana nás uvedly do jarního období, i když venku ještě vládne „paní Zima“. V teple domova měli naši žáci jedinečnou možnost zapomenout na současné bezčasí a vichřice hněvu a díky básnickému slovu se alespoň na chvíli přenést do jiného světa, světa slovesného umění.

Dne 15. dubna 2021 proběhla online recitační soutěž, ve které měli letos velké zastoupení žáci nižšího gymnázia. Mladí interpreti si vybírali texty napříč všemi obdobími literárních dějin, napříč stoletími, napříč různými zeměmi. Je chvályhodné, že porota slyšela texty, které mnohdy odpovídaly věku recitátorů, stejně tak jejich myšlení. Vícekrát byly prezentovány básnické texty Jana Skácela ze sbírky Uspávanky (1983), kterou tvůrce adresoval dětským recipientům. A my si můžeme položit otázku, v čem nalézáme jedinečnost a nadčasovost Skácelovy poezie? Jistě je to v klíčových motivech umělcových veršů, jimiž jsou motivy domova, venkova, stromů, vody i deště. Určitě také melodičností textů, opakováním veršů a inspirací lidovou poezií. Nesmíme také zapomenout na autorovo jedinečné metaforické vidění, „zakotvení“ v krajině, dále na velkou úctu ke zkušenosti předků, stejně tak na pokoru před tajemstvím. Básnickými slovy to vyjádřil Skácelův kolega, básník Michal Černík: „Byl básníkem, který dokázal to nejtěžší – dosud neznámou řeč srdce přeložit do mateřského jazyka“. A my jsme velice rádi, že mnohé z toho pochopili naši mladí oduševnělí recitátoři.

A jak letošní básnické klání skončilo? Na nižším gymnáziu obdržela 1. místo Jana Hurníková z 1. A (báseň Uspávanka s básníkem), 2. místo získal Filip Kociolek z 3. A s básní Kytice Karla Jaromíra Erbena a bronz si odnesli dva interpreti, jimiž jsou James Warren Honců z 1. A s textem Jitky Molavcové Pohádka o studené peřině a Tomáš Stehlík ze 3. B s básnickým textem Ostrava Petra Bezruče.

Na vyšším gymnáziu excelovaly zejména dívky. První místo získala Vlasta Krejčiříková z 2. C s recitací balady Françoise Villona, stříbrnou pozici obhájila Lucie Kozelková ze stejné třídy s Nerudovou básní ze sbírky Písně kosmické. Na třetím místě se umístili dva recitátoři, a to David Havrlant (5. B) s úryvkem ze Seifertovy skladby Osm dní a Šimon Černý (6. A) s textem Motýle Andreje Babiše.

Všem účastníkům letošního jarního básnického klání upřímně děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Lukáš Průša, Ondřej Tichý