menu

Informace pro budoucí žáky (aktualizováno 22. 6.)

Informace pro budoucí žáky (aktualizováno 22. 6.)
Vážení rodiče, milí žáci, ve středu 22. 6. proběhnou schůzky s rodiči budoucích žáků našeho gymnázia (pozvánky byly zaslány 7. a 8. čevna – pozvánka primy; pozvánka první ročníky). Za školu se jich zúčastní třídní učitelé, výchovná poradkyně, metodička prevence a ředitel. Na schůzce se seznámíte blíže s chodem školy a stravováním, sdělíme vám informace o učebnicích a adaptačních kurzech atd. Termíny schůzek: 1. ročníky – středa 22. června 16:30-17:30 v jídelně školy; seznamy žáků 1.C a 1.D primy – středa 22. června 17:30-18:30 v jídelně školy; seznamy žáků 1.A a 1.B

Prima A – Mluvíme anglicky

třídní učitel: Mgr. Pavlína Hrstková, hrstkova@wigym.cz, Informace k adaptačnímu kurzu pro 1.A (pdf), Informační brožura pro 1.A (pdf)

Prima B – Matematika a příroda

třídní učitel: Mgr. Lucie Suchancová Bednářová, suchancova@wigym.cz, Informace k adaptačnímu kurzu pro 1.B (pdf), Informační brožura pro 1.B (pdf)

1.C – čtyřleté gymnázium

třídní učitel: Mgr. Hana Magicová, magicova@wigym.cz, seznam žáků 1.C Informace k adaptačnímu kurzu 1.C (pdf), Informační brožura pro 1.C (pdf), potvrzení o bezinfečnosti (pdf)

1.D – čtyřleté gymnázium

třídní učitel: Mgr. Tomáš Krchňák, krchnak@wigym.cz, seznam žáků 1.D Informace k adaptačnímu kurzu 1.D (pdf), Informační brožura pro 1.D (pdf), potvrzení o bezinfečnosti (pdf) ——————————————————————————————————————–

Další informace:


V případě dotazů neváhejte kontaktovat vedení školy, třídního učitele nebo ekonomku školy.