menu

Goethe institut ocenil Bystré hlavy

Goethe institut ocenil Bystré hlavy

Logo Goethe institut18. dubna 2023 se již potřinácté konalo finále soutěže „Bystré hlavy“, kterou vyhlašuje Goethe institut v Praze. Bylo pozváno dvanáct mladých badatelů z celé České republiky se svými projekty z oborů biologie, chemie, informatiky, matematiky a fyziky. Stejně jako u jejich předchůdců byla konkurence silná a o to těžší bylo rozhodování poroty, přestože letos získali hlavní cenu – stipendium na jazykový kurz v Německu nebo Rakousku – tři účastníci.

Velmi nás těší, že si jazykový pobyt vybojoval se svou prací Überwachung des Wachstums von Stammzellen zur Herstellung von Knochenersatzstoffen für das Tissue-Engineering und Herstellung eines Knochenersatzstoffträger (Sledování růstu kmenových buněk za účelem vytváření kostních náhrad pro tkáňové inženýrství a tvorba nosiče kostní náhrady) David Havrlant ze septimy. Může se tak těšit na prázdinovou atmosféru Berlína.