menu

Geologické kladívko je opět naše!

Geologické kladívko je opět naše!

I když se na gymnáziu geologie jako samostatný obor příliš nestuduje a je částečně řazena do výuky biologie na nižším gymnáziu a do osnov zeměpisu, přesto se na naší škole najdou studenti nadšeni právě touto vědou. Ve třídě 4.B se dokonce vytvořila dvě konkurenční soutěžní družstva, která se přihlásila do soutěže Geologické kladívko. Akci organizuje Hornicko-geologická fakulta VŠB – TUO, probíhá ve studovnách Geologického pavilonu prof. Pošepného, v prostorách geologických sbírek a přilehlém geoparku. Celá soutěž je vždy precizně připravena, soutěžící čeká mnoho náročných teoretických úkolů, ale samozřejmě i praktické poznávání minerálů a hornin. V letošním 13. ročníku se ve třech kategoriích utkalo rekordních 48 tříčlenných družstev, z toho 10 bylo v  “naší” kategorii B. 

Obě vyslaná družstva zvládla všechny úkoly excelentně a na pomyslnou bednu vítězů se postavili všichni naši reprezentanti z kvarty B. 3.místo obsadila trojice Lenka Fráňová, Mikuláš Hořenek a Filip Gašparín, nejvíce bodů a tedy 1.místo získali Rafael Babiuch, Jonáš Jirásek a Matyáš Měch. Všichni soutěžící si odnesli nejen krásné ceny – nádherné nerosty, pravé geologické kladívko a mnoho dalších upomínkových předmětů, ale především skvělý pocit, radost a hrdost ze zaslouženého ocenění. 

Děkujeme za fantastickou reprezentaci školy!

Geologické kladívko – Geologický pavilon prof. Pošepného HGF VŠB-TUO

Geologické kladívko 2023

Geologické kladívko 2023

Geologické kladívko 2023

Geologické kladívko 2023

Geologické kladívko 2023

Geologické kladívko 2023

Geologické kladívko 2023

Geologické kladívko 2023