menu

Fyzikální náboj trefil do černého

Fyzikální náboj trefil do černého

V pátek 13. listopadu proběhla mezinárodní soutěž Fyzikální náboj. Wichterlovo gymnázium reprezentovalo pět družstev a hned čtyři se umístila mezi nejlepšími!

V kategorii Senior, která je určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, získala obě naše družstva 17 bodů a obsadila v rámci celé ČR vynikající 6. a 7. místo! V mezinárodním porovnání to znamenalo 16., respektive 20 místo. Soutěžili studenti z ČR, Slovenska, Maďarska, Polska a Ruska. Na vítěze naši studenti ztratili jen 4 body.

V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) dokonce družstvo žáků třídy 6. B ve složení Tomáš Janoušek, Tomáš Hrbáč, Jonáš Dej, Mikuláš Novotný a Dalibor Večeřa obsadilo v rámci České republiky 3. místo! To stačilo v mezinárodním žebříčku na “Top ten”! Družstvo žáků 5. B a 1. D skončilo v národním pořadí na krásném 5. místě (15. celkově).

Více naleznete na přiložených výsledkových listinách a na stránkách soutěže.

Všem studentům gratulujeme ke znalostem a děkujeme za reprezentaci školy, Moravskoslezského kraje i České republiky!

 

 

 

 

Fyzikální Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, kteří reprezentují svoji školu. Celá soutěž trvá 120 minut, během kterých se týmy pokouší vyřešit co nejvíce zadaných úloh. Letos probíhala on line. Na začátku soutěže dostane každý tým 8 úloh. Jakmile tým vyřeší libovolnou z těchto úloh, získá novou úlohu. Výsledkem úlohy je zpravidla číslo. Vítězí tým, který v daném časovém limitu vyřeší nejvíce úloh.

Obtížnost úloh je vhodná jak pro studenty, kteří dosud nemají zkušenosti s fyzikálními soutěžemi, tak pro matadory fyzikálních olympiád a seminárů. Je toho dosaženo seřazením úloh podle jejich obtížnosti. Úlohy v Náboji se výrazně liší od běžných školních cvičení, které vyžadují pouze rutinní dosazení do vzorce nebo aplikaci naučeného postupu. Úlohy v Náboji vyžadují určitou dávku důvtipu a vynalézavosti. Úspěch v soutěži nezávisí pouze na schopnostech jednotlivých členů týmu, ale také na úrovni jejich spolupráce. Kromě podpory představivosti a logického myšlení je náš cíl také přitáhnout studenty ke kráse skryté ve fyzice.

Odborná kvalita úloh je garantována organizátory Fyzikálného Korešpondenčného Semináru (FKS), který je součástí Trojstenu.