menu

Dopravní výchova napříč předměty

Dopravní výchova napříč předměty

Žáci obou tercií a kvart měli možnost v předchozích dnech a týdnech díky spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti a projektu Markétina dopravní výchova se zamyslet nad rolí účastníků silničního provozu (každý z nás v nějaké roli denně je – cyklista, chodec, řidič motorového vozidla aj.), připomenout si, jak se v těchto rolích chovat a své znalosti otestovat. Známe pravila chování v silničním provozu? Umíme řešit dopravní situace na křižovatkách? Na co si musí cestující dávat pozor? Jak se má chovat bezpečně cyklista na silnici? Jak se zachovat v případě dopravní nehody? Umím poskytnout adekvátně první pomoc? Počítala se průměrná rychlost či zrychlení, vysvětlili si důležitost a účinnost aktivních a pasivních bezpečnostních prvků, přemýšleli nad tím, jak naše chování v silničním provozu může ovlivnit i náš temperament… To vše a mnoho jiného se řešilo v terciích i kvartách při práci s pracovními listy napříč vyučovacími předměty: počínaje občanskou výchovou, v českém jazyce, matematice, výtvarné výchově, fyzice, biologii i v chemii.

Každý rok se bohužel setkáváme se statistikou dopravních nehod, každý rok na silnicích vyhasínají životy lidí od těch nejmladších, až po ty nejstarší. Cílem tohoto projektu s dopravní výchovou je vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu, čímž se mimo jiné vychovávají i budoucí řidiči. Přejeme všem proto co nejbezpečnější silniční provoz a kilometry chůze, běhu, jízdy na kole či koloběžce, v autě či autobuse bez nehod. 💝