menu

Dominance v krajských kolech Chemické olympiády

Dominance v krajských kolech Chemické olympiády

I přes dlouhotrvající distanční výuku na českých školách proběhla letos Chemická olympiáda. Organizátoři vytvořili fungující systém v on-line prostředí, který žáky neodradil od zapojení do této tradiční soutěže (pochopitelně bez atraktivní praktické části v laboratořích). V letošním školním roce jsme při účasti našich žáků v krajských kolech všech kategorií určených pro žáky vyššího gymnázia zažili žně. Z devíti možných pozic na stupních vítězů naši chemici obsadili hned pět!!! V kategoriích C a B se z vítězství radoval Tomáš Janoušek ze sexty B, kterého na druhých místech doprovodili Anna Hýžová ze stejné třídy (kategorie B) a Jan Holub ze sexty A (kategorie C). Tomáš Janoušek se zaskvěl i v krajském kole kategorie A, která je určena pro žáky maturitních ročníků, kde obsadil výborné 2. místo. Za tento výkon byl odměněn mj. pozvánkou do národního kola Chemické olympiády, kde se ani přes svůj věk neztratil.

Nutno poznamenat, že krajských kol Chemické olympiády (včetně kategorie D určené pro žáky nižšího gymnázia) se letos účastnily téměř dvě desítky žáků Wichterlova gymnázia a na své výkony mohou být právem hrdi.

Všem našim žákům gratulujeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na příští ročník Chemické olympiády.

Diplomy chemické olympiády