menu

DEN UNIVERZIT NA WIGYMU opět po roce

DEN UNIVERZIT NA WIGYMU opět po roce

DEN UNIVERZIT NA WIGYMU opět po roce

Den univerzit za účasti Ostravské univerzity, VŠB Technické univerzity Ostrava, Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Palackého v Olomouci našim studentům předmaturitních ročníků nabídl ucelenou prezentaci dané vysoké školy a také odpovědi na spoustu otázek. Nicméně přidal i něco navíc a to inspiraci a motivaci jít si za svým snem a studovat to, co mě opravdu baví a v čem jsem dobrý.

Ze zpětnovazebných dotazníků vybíráme:

Obsah akce považuji za: „Přínosný, vhodný, dostatečný, obohacující, užitečný, velmi dobrý, zajímavý, informativní; Každá univerzita pojala trochu jinak; Celkově se mi to ale líbilo; Informovali nás o nejdůležitějších věcech.“

Návrhy/náměty na další rok: „Uvítal bych více univerzit, klidně celé dopoledne s možností výběru zapsat se na přednášku těch univerzit, které mě zajímají nejvíce.“

 

Co sis z akce odnesl: „Mám více jasno, co od jednotlivých univerzit očekávat; Je mnohem lepší dozvědět se informace od studentů, kteří přijeli; Možnost porovnat si obor, který chci studovat  v podání více univerzit; Utvrdilo mě to v mém výběru, protože už jsem se rozhodla; Zjistila jsem, kam jít nechci a nad kterými školami naopak přemýšlet;  Informace o tom, jak funguje vysoká škola; Větší rozhled co se týče oborů a studia; Výhody a nevýhody studia v některých městech; Informace o životě během studia a fungování rozvrhu a programů jednotlivých fakult, spoustu zkušeností a inspiraci, nový pohled na budoucí studium, zjistila jsem, že existuje ještě spousta oborů, o kterých jsem nevěděla a zaujaly mě,  pomůže to spolužákům, kteří neví, na jakou školu jít a co studovat.“

Zároveň jsme stejně jako minulý rok přizvali naše partnerské základní školy z projektu OKAP II s cílem podpořit polytechnické vzdělávání formou dovednostních workshopů. Pro žáky 9. tříd si vysoké školy připravily zábavnou prezentaci se soutěžemi a kvízy s možností odnést si i pěknou cenu. I deváťák si tak zažil ochutnávku toho, co znamená studovat vysokou školu a čím se studium na výšce liší od toho na střední škole, na kterou budou na jaře skládat přijímačky.

Tento program trval dvě hodiny a následně se žáci přesunuli do našich odborných tříd a laboratoří, aby si pod vedením fyzikáře, chemikářů, biologa a vyučujícího IT vyzkoušeli badatelskou výuku ve formě experimentů a pokusů. V biologii si deváťáci zažili zapojení moderních technologií ve výuce např. aplikaci Book Creator a tvorbu knih a herbářů, aplikaci na určování organismů (Pl@ntNet, iNaturalist), aplikaci Socrative pro ověřování znalostí.  Na závěr si každý mohl vyzkoušet test praktických a užitečných znalostí z biologie se „záludnými otázkami.“ V chemické laboratoři si žáci zažili spoustu pokusů např. sopky na stole, bouchání vodíku v plechovce, tajné písmo, plamenové zkoušky či důkaz kyslíku. Studenti 8. a 9. tříd se v učebně fyziky seznámili s čidlem systému Vernier, a to sonarem Go!Motion. S jeho pomocí kopírovali počítačem náhodně vygenerovaný graf. Při práci je vedli studenti 8.A třídy, kteří vysvětlili vlastnosti a užití ultrazvuku, protože právě na odrazu tohoto mechanického vlnění je založena činnost sonaru Go!Motion. Workshop v učebně IT byl zaměřen na ukázku 3D tisku.

Žáci pracovali v programu Doodle3D. Nejprve se pokusili navrhnout přívěšek na klíče se svým jménem, ti zdatnější vyzkoušeli převést do 3D vektorový obrázek, který si předtím vyhledali na internetu. Čas byl neúprosný, takže se podařilo vytisknout jen 2 návrhy. Ty zbývající si žáci dotisknou na své domovské škole. S prázdnou ale neodcházeli – v průběhu workshopu se na tiskárnách tiskly píšťalky se znakem naší školy. Ty si na konci lekce rozebrali a zapískali na rozloučenou.

Mgr. Martina Štěpánová