menu

DEN UNIVERZIT 2022

DEN UNIVERZIT 2022

DEN UNIVERZIT NA WIGYMU

Podle čeho  si vybrat tu správnou vysokou školu? Jaké fakulty a obory se dají studovat? Jaké jsou podmínky přijímacího řízení a termíny přijímaček?  Co jsou to SCIO testy a testy studijních předpokladů?  To vše jsou otázky, na které dnes dostali odpovědi naši studenti předmaturitních ročníků, kteří si příští rok o tomto čase budou podávat  přihlášku na vysokou školu. Naši letošní maturanti již mají jasno a své přihlášky si podali. Den univerzit za účasti Ostravské univerzity, VŠB Technické univerzity Ostrava, Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Palackého v Olomouci našim studentům nabídl nejenom odpovědi na spoustu otázek, ale přidal i něco navíc a to  inspiraci a motivaci jít si za svým snem a studovat to, co mě opravdu baví a v čem jsem dobrý.

Zároveň jsme však přizvali naše partnerské základní školy z projektu OKAP II s cílem podpořit polytechnické vzdělávání formou dovednostních workshopů. Pro žáky 9. tříd si vysoké školy připravily interaktivní besedu s možností zapojit se do soutěží a odnést si i pěknou cenu. I deváťák si tak zažil ochutnávku toho, co znamená studovat vysokou školu, čím se studium na vysoké liší od studia na střední a základní škole, kdo je  rektor, děkan, co je to kredit nebo  zkouška.

Tento program trval dvě hodiny a následně se žáci přesunuli do našich odborných tříd a laboratoří, aby si pod vedením fyzikáře, chemikářů, biologa a vyučujícího IT  vyzkoušeli badatelskou výuku ve formě experimentů a pokusů. V biologii si deváťáci zažili zapojení moderních technologií ve výuce např. aplikaci Book Creator a tvorbu knih a herbářů, aplikaci na určování organismů (Pl@ntNet, iNaturalist), aplikaci Socrative pro ověřování znalostí.  Na závěr si každý mohl vyzkoušet  Test praktických a užitečných znalostí z biologie se „záludnými otázkami.“ V chemické laboratoři si žáci zažili spoustu pokusů např. sopky na stole, bouchání vodíku v plechovce, blesky pod vodou, tajné písmo nebo důkaz kyslíku. Deváťákům jsme v učebně fyziky ukázali spektra viditelného záření různých barev, které bylo detekováno spektrografem systému Vernier. Uviděli demonstrace doutnavých výbojů v plynech. Následně se jim věnovali studenti třetího ročníku a po skupinkách s nimi sestavovali elektrický obvod řízený fotorezistorem. Workshop v IT učebně byl zaměřen na ukázku práce 3D tiskárny. Žáci si vyzkoušeli vytvořit jednoduchý 3D model v programu Tinkercad. Většina se pustila do tvorby přívěšku na klíče, někteří si zkoušeli i náročnější modely. Poté jsme si ukázali, co je třeba s navrženým modelem udělat dál, aby bylo možno ho vytisknout na tiskárně. Protože se jedná o časově náročnou záležitost, žáci si zvládli vytisknout jeden návrh, ty ostatní čekají ve frontě. O důvod více k nám zase zavítat při další příležitosti.

Mgr. Martina Štěpánová