menu

Den s překladem na OSU – máme nejlepšího překladatele z anglického jazyka

Den s překladem na OSU – máme nejlepšího překladatele z anglického jazyka

V úterý 10. března se na Ostravské univerzitě předávala ocenění za překladatelskou soutěž. V anglické sekci si žáci mohli vybrat jeden ze dvou soutěžních textů (buď umělecký, nebo odborný) a škola ho následně odeslala na OSU. Překlady se vyhodnocovaly anonymně. Z 52 soutěžních prací se v kategorii umělecký text umístil na prvním místě Jirka Závada. Jeho úspěch je o to příjemnější, že je to teprve žák kvinty, takže má před sebou ještě další prostor, kam se rozvíjet.

Nabízíme vám i reportáž z pera naší kolegyně Mgr. Moniky Hradecké

Den s překladem na Ostravské univerzitě

Je úterý 10. března 2020 asi 9 hodin ráno. Atmosféra je trochu napjatá. Scházejí se studenti z nejrůznějších středních škol nejen z Ostravy a blízkého okolí, ale v podstatě z celé České republiky. Jedna oceněná přijela až z Prachatic, jiná z Příbora, mnoho žáků dorazilo z Frýdku-Místku nebo Opavy, obecně zde posedává i postává spousta studentů z Moravskoslezského kraje. Zástupci Ostravské univerzity se pomalu usazují za podlouhlým stolem v popředí. Uprostřed se usmívá děkan FF OU Robert Antonín; dnes ve slušivém obleku a s decentní kravatou, ne tak v obyčejném tričku a s kytarou v ruce, jak jste ho už také mohli vidět.

Tyto příjemné ranní chvíle zalité sluncem zahajují už patnáctý Den s překladem. A je to vpravdě den slavnostní, už jen proto, že čísla hovoří jasně. Za prvních patnáct let prošlo rukama jednotlivých hodnotících komisí na 1000 překladů a na slavnostním předávání vystoupilo na šedesát přednášejících hostů. Jak podotkla paní prorektorka, doktorka Tomášková, úroveň překladů za těch patnáct let neuvěřitelně stoupla.

Zástupci Wichterlova gymnázia jsou samozřejmě na místě také. Tři z našich studentů získali vysoká ocenění:

Jiří Závada z 5.A byl oceněn 1. místem za překlad literární textu z anglické jazyka,

Beáta Gelnarová z 6.A si přišla převzít 1. místo za překlad literárního textu z německého jazyka

a Richard Smrž ze 7.A získal (v zastoupení) 2. místo za překlad neliterárního textu, taktéž z německého jazyka.

Gratulujeme! Jsme na své žáky náležitě pyšní a oni na sebe nepochybně taktéž.

Vyslechneme pětici přednášek, jimž je překlad společným jmenovatelem. Každá přednáška je jiná nejen tematicky, ale především osobností a přístupem přednášejícího – paní profesorka Morávková z UK v Praze zaujatě vypráví o svých překladech Bulgakova, doktorka Marie Jungmannová nás jemně instruuje ohledně „interferenčních nešvarů“ při překládání z anglického a španělského jazyka, překladatelka Zuzana Nosková nás provází temnými uličkami titulkování satelitních přenosů z britských divadel, docent Duběda nemilosrdně tepe nevystudované překladatele, již se za překladatele považují. Posledním přednášejícím je bývalý absolvent Katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU, současný úspěšný překladatel, který s námi tiše sdílí svůj neveselý životní úděl, v němž překlad hraje zásadní roli – minimálně dvakrát zachraňuje jeho duševní zdraví.

Odpoledne se scházíme na překladatelských dílnách. Probíráme se jednotlivými překlady, synonymickými ekvivalenty, substitucemi. Navrhujeme, dumáme, pátráme po přesném významu, po volném významu, typicky českém významu, gramaticky správném významu. Analyzujeme, syntetizujeme, prohrabáváme se větami a slovy a baví nás to. Zase jsme o mnoho moudřejší. Škoda jen, že nad námi už pomalu visí jako Damoklův meč hrozba koronaviru. Nevadí, už teď se těšíme, jak příští rok rozlouskneme nove překladatelské oříšky.