menu

Debata s kandidáty na primátora Ostravy

Debata s kandidáty na primátora Ostravy

O účasti na Debatě s kandidáty na primátora Ostravy informuje Sam Neděla ze VII.A:

Dne 9.9. 2022 se SPWG zúčastnil debaty kandidátů na ostravského primátora konané při příležitosti nadcházejících komunálních voleb. Debata byla pořádána Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) ve spolupráci se střediskem volného času Korunka. Z řad kandidátů se účastnilo 7 uchazečů napříč politickým spektrem. SPWG dostal příležitost k naplnění 16 míst, což se i díky spolupráci s učiteli ZSV podařilo. Za Wichterlovo gymnázium tak na debatu zamířila sestava studentů z druhého a třetího ročníku (sext a septim). Debata byla organizována ve dvou blocích. Tím prvním byla moderovaná debata na témata vzcházející z rozsáhlého průzkumu potřeb mladých lidí žijících v Ostravě, jednalo se například o bezpečnost, dostupné bydlení či dlouhodobý trend v podobě odlivu mladých lidí z města. Ve druhém bloku se dostalo na otázky samotných návštěvníků – studentů. Dotazy se týkaly například programových priorit, projektu severního spoje či problematiky vylidněného centra města. Kvůli krátkému času pro tento blok však došlo pouze na pět dotazů. Dobrou vizitkou účasti naší školy je fakt, že tři z pěti dotazů byly položeny právě našimi studenty. Jako parlament objektivně hodnotíme akci za průměrně zdařilou, debata byla většinou poměrně konstruktivní. Problematická byla propagace akce ze strany SPWG a z toho vyplývající nízký počet zájemců. Přisuzujeme to krátkému času na přípravu a nedostatečné informovanosti studentů o parlamentu plynoucí z jeho krátké existence. Organizátorský tým nabral při plánovaní akce cenné zkušenosti, které pak využije při dalších příležitostech.

Za Organizátorský tým SPWG Samuel Neděla

a za organizaci akce Mgr. Dennis Hennhofer a Mgr. et Mgr. Tomáš Hrabec