menu

Chystané projektové dny v rámci primární prevence

Chystané projektové dny v rámci primární prevence

#onlineMěstská policie Ostrava

Jako každoročně je pro žáky nižšího a vyššího gymnázia nachystaný bohatý program primární prevence. Letos zahajujeme na nižším gymnáziu pětidenní projektové dny #onlineMpO, z čehož ten poslední je věnovaný samotnému vzájemného prezentování výstupů v rámci tzv. peer programu. Pro primy je nachystán program zaměřený na rizika kyberšikany, sekundy budou řešit problematiku netolismu, tercie proberou rizika spojená s nenávistnými projevy a dezinformacemi a kvarty budou pracovat s 10 pravidly bezpečného internetu, kdy v rámci každého pravidla jsou žáci seznámeni s jedním rizikovým jevem v kybersvětě. Pro žáky vyššího gymnázia je připraven projektový týden na téma digitální stopy.

Veškeré vytvořené výstupy z projektu budou vystaveny v prostorách školy.

Rodičům všech našich žáků a studentů bude nabídnuta beseda s názvem: Aktuální rizikové jevy v kyberprostředí, se kterými se jejich děti setkávají. Beseda se uskuteční v rámci plánovaných třídních schůzek dne 9. listopadu 2022 od 17:00 do 18:00 v jídelně školy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Kalendář akcí primární prevence je sestaven na základě zpětnovazebního dotazníku studentů a reflektuje problémy a témata, která je nejvíce tíží a zajímají. Jednotlivé akce budou nabízeny v průběhu celého školního roku.

 

jan-netolicka

Dobrý den, vítám vás na našem webu. Rád bych vám představil vizi školy a ukázal, jak se nám ji daří plnit. Stačí, když kliknete sem.