menu

Centrum pro talentovanou mládež a naši studenti

Centrum pro talentovanou mládež a naši studenti

Centrum pro talentovanou mládež a naši studenti

I v minulém školním roce se někteří naši studenti zapojili do oblíbených CTM online kurzů v anglickém jazyce vedených kvalifikovanými instruktory a lektory s možností získat certifikát CTM a složit tzv. AP zkoušku.

Příslušní lektoři daných kurzů v průběhu celého šk. roku dávali studentů, rodičům i výchovné poradkyni kvalitní zpětnou vazbu, která studenty v jejich úsilí neskutečně motivovala a posouvala vpřed.

Nabídka kurzů CTM je opravdu bohatá a zahrnuje obory jako matematika, informatika, humanitní obory, angličtina, jiné jazyky a mnoho dalších. Společným jmenovatelem všech kurzů je možnost studovat kdykoli a kdekoli, postupovat svým vlastním tempem, studovat a komunikovat v angličtině se zkušenými průvodci-instruktory, studovat ne pro memorování a testy, ale pro pochopení jevů, příčin a souvislostí. V neposlední řadě se studenti učí efektivně využívat čas, online zdroje a získávají tak bez pochyby náskok pro budoucí studium na univerzitě svých snů.

Stále více oblíbenými se stávají tzv. AP zkoušky (Advanced Placement), kterými již současná legislativa umožňuje studentům nahradit profilovou maturitní zkoušku, pokud je škola zařazená do tzv. pokusného ověřování a která připravuje studenty na studium na nejnáročnější vysoké školy v ČR a kdekoliv ve světě.

V loňském školním roce certifikát získali: Tomáš Kopeček (Algebra I course)-nižší gymnázium, Matyáš Zápařka (Digital Information technology)-nižší gymnázium, David Havrlant (Chinese 1)-vyšší gymnázium.

AP zkoušky absolvovali: Jakub Šnajder -získal AP Comparative Government and Politics se skvělým  hodnocením grade 5. Dále Jan Hlaváček -AP Macroeconomics – grade 5 a Jan Martin Macháček -AP Calculus BC-grade 5 a v neposlední řadě i Václav Vinkler-AP Calculus AB-grade 5.

Věříme, že všichni výše jmenovaní studenti nižšího i vyššího gymnázia budou příkladem pro všechny ostatní studenty, kteří by se rádi do CTM kurzů zapojili v tomto školním roce.

Takže neváhejte a jděte do toho. Bližší info získáte u výchovné poradkyně a koordinátorky nadání nebo např. na konferenci Inspiro, kterou chystáme na přelom listopadu a prosince.

Koordinátorka nadání Mgr. Martina Štěpánová