menu

Celostátní úspěch v ruském jazyce

Celostátní úspěch v ruském jazyce

Po úspěšném absolvování krajského kola Puškinova  památníku  postoupila  žákyně kvinty A Lucie Peterková na celostátní přehlídku Ars Poetica v Praze. Obstála ve veliké konkurenci (tentokrát celorepublikové) a dostalo se jí mimořádného ocenění poroty za skvostný přednes Dopisu Taťány Oněginovi. Porota ocenila především skvělou výslovnost, zvládnutí poměrně dlouhého textu zpaměti i herecké nadání. Blahopřejeme a přejeme Lucce mnoho dalších studijních​ úspěchů.