menu

Bobřík informatiky – pět studentů postupuje do finále

Bobřík informatiky – pět studentů postupuje do finále

V první polovině listopadu proběhl již 12. ročník algoritmické soutěže Bobřík informatiky,  které se naši studenti jako každoročně zúčastnili. Soutěží se ve čtyřech kategoriích a úkolem je vyřešit během 40 minut 12 různě obtížných úkolů.

Celkem 114 žáků z primy a sekundy soutěžilo v kategorii Benjamin. Plný počet bodů – 192 – získali dva z nich: Filip Jarolím a Petr Němec, oba ze sekundy B. Celkem 73 žáků se stalo úspěšným řešitelem, tedy dosáhli alespoň 120 bodů.

Žáci tercie a kvarty plnili úkoly v kategorii Kadet. Z celkového počtu 111 žáků měli plný počet bodů tři: Štěpán Hořenek a Jakub Mršťák z 3. B a Jan Holuša ze 4. B. Úspěšných řešitelů v této kategorii bylo 76.

V kategorii Junior se vyhlašují i celostátní výsledky. Našich studentů z prvních a druhých ročníků, kvint a ze sexty se testovalo celkem 190 a úspěšných bylo 95. I v této kategorii někteří dosáhli na plný počet bodů: Sebastian Busch (2. D) a Pavel Velek (6. A), krásných 180 bodů získala Adéla Štarhová z 1. D. V celé republice v této kategorii soutěžilo 11 543 žáků.

Nejvíce očekávané výsledky byly v kategorii Senior (třetí a čtvrté ročníky, septima a oktáva), neboť tato kategorie je postupová a vítězové se spolu utkají ještě ve velkém finále. Celkem v republice soutěžilo 6 258 žáků, na naší škole 76. Do finále se probojovali Vojtěch Kuchař (3. D, 148 bodů), Duc Hoang Duong (8. A, 146 bodů), Vojtěch Mohelník (7. A, 145 bodů), Vojtěch David (7. A, 144 bodů) a Marek Večeřa (3. D, 138 bodů). Jako náhradník postupuje Jan Lukovský (7. A, 132 bodů). Úspěšní (více než 120 bodů) byli ještě Pavel Junker a Jana Kulichová (oba 3. D a oba 124 bodů), na postup do finále to však nestačilo.

Všem gratulujeme a 28. ledna 2020 ve finále budeme držet palce!