menu

Antigony v Pokladu aneb francouzštiny není nikdy dost

Antigony v Pokladu aneb francouzštiny není nikdy dost

Ve středu 24. 4. 2024 měli studenti Wichterlova gymnázia příležitost obsadit velký divadelní sál domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě z obou stran – z té hledištní i z té jevištní. Pod záštitou programu Erasmus+ studenti francouzštiny na našem gymnáziu nastudovali společně se studenty francouzského gymnázia v Métách (Lycée Louis de Cortmontaigne) divadelní představení Antigony, a to pod profesionálním vedením francouzského divadelního režiséra Vincenta Goethalse.

V jazyce francouzském linuly se monology a dialogy postav starořecké tragédie, kterou sepsal athénský dramatik Sofoklés. Původní text byl však obohacen o verze dvou moderních dramatiků 20. století, a to Jeana Anouilha a Bertolta Brechta.

Jednotlivé scény prokládaly vstupy francouzského sboru pod vedením světově známého dirigenta Jacquesa Merciera, jenž hudbu také sám napsal. Diváci měli možnost zhlédnout velmi kvalitní herecký výkon studentů, kteří od počátku přípravy představení až po její středeční derniéru ušli obrovský kus cesty, na níž nejenže nastudovali francouzský text a ten pak zdárně předali posluchačům, ale také zapracovali na své francouzštině, na svém hlasu, dechu, vystupování, sebevědomí a na spolupráci s francouzskými studenty, která se nakonec překlopila do mnohých přátelství.

Příběh Antigony, jež se nesmíří s neuctěním památky padlého bratra Polynéika, a postaví se tak samotnému vládci Théb Kreontovi, přinesl slovy ředitele Wigymu Jana Netoličky “koncentrovanou dávku silných emocí”, kterou si mohli užít i ti, jež francouzštinou úplně nevládnou – součástí představení byly totiž pro nefrancouzštináře české titulky.

PS: A pokud někdo ještě francouzsky nehovoříte, určitě s tím rychle něco udělejte. Allez, allez, pas dʼhistoires! 😉