menu

Anglická kvarta navštívila Ostravskou univerzitu

Anglická kvarta navštívila Ostravskou univerzitu

Text a foto: Mgr. Pavlína Hrstková

Netradiční a obohacující zážitek má za sebou naše anglická kvarta, která ve středu 16. listopadu strávila svůj školní den na Ostravské univerzitě. Díky navázání nové spolupráce s Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity dostali studenti 4. A jedinečnou příležitost navštívit nejprve univerzitní knihovnu, kterou je provedla sama paní ředitelka, Ing. Jarmila Dvořáčková, a poté filozofickou fakultu, kde se od vedoucího studijního oddělení, PhDr. Rostislava Černého,  dozvěděli obecné informace o studiu na vysoké škole. Následně se v menších skupinkách zúčastnili výuky na katedře anglistiky a amerikanistiky.

Studenti si z pestré nabídky zvolili předměty analýza diskurzu, angličtina v odborné komunikaci, překladový seminář a vybrané kapitoly z literatury a pod vedením zkušených univerzitních lektorů si vyzkoušeli, co všechno vlastně obnáší vyučovací hodina na vysoké škole a jak moc se liší od té na gymnáziu.
Katedře patří náš velký dík a jsme moc rádi, že už teď můžeme přislíbit podobný zážitek i letošní tercii A! 🙂