menu

Anglická kvarta navštívila Katedru anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity

Anglická kvarta navštívila Katedru anglistiky a amerikanistiky Ostravské univerzity

Anglická kvarta dostala ve středu 8. listopadu unikátní příležitost navštívit Ostravskou univerzitu. Díky ochotnému doktoru Černému ze studijního oddělení filozofické fakulty jsme tak mohli nasát trochu atmosféry vysokoškolského studia.

Naše první cesta vedla do nově otevřeného City Campusu, sportovního centra pedagogické fakulty. Pan správce nás touto novostavbou provedl, takže jsme mohli obdivovat lezeckou stěnu i další sportoviště za plného provozu. Následně jsme si prošli univerzitní knihovnu na Bráfově ulici, seznámili se s tím, jak jsou knihy uskladněny a se systémem jejich výpůjček. Nakonec jsme se od PhDr. Rostislava Černého dozvěděli obecné informace o studiu na vysoké škole, například kdo je to rektor, děkan či pedel, jak se studentům počítají kredity či kdy mohou očekávat prospěchové stipendium.

To nejlepší ale přišlo na konec. Naši žáci dostali unikátní příležitost zúčastnit se přímo výuky na katedře anglistiky a amerikanistiky. V menších skupinkách navštívili předměty angličtina v odborné komunikaci dr. Zuzany Hurtové a vybrané kapitoly z literatury dr. Holešové. Pod vedením zkušených univerzitních lektorek si tak vyzkoušeli, co všechno vlastně obnáší vyučovací hodina na vysoké škole a jak moc se liší od té na gymnáziu.

Katedře, a především doktorkám Tomáškové, Holešové a Hurtové patří náš velký dík. Jsme moc rádi, že už teď můžeme přislíbit podobný zážitek i letošní tercii A! 🙂