menu

Aktivity a kroužky pro žáky

Aktivity a kroužky pro žáky

Našim žákům se snažíme nabízet i zajímavé mimoškolní aktivity. Nabídku se neustále snažíme aktualizovat a přizpůsobovat zájmu. Pro školní rok 2022/23 mohou žáci vybírat z této nabídky:

Řešení problémových úloh v matematice – Pro studenty nižšího gymnázia z prim a sekund jsme i ve školním roce 2023/2024 připravili matematický kroužek. Garantovat jej bude RNDr. Radek Krpec, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity.
Kroužek se bude konat vždy ve čtvrtek od 13:45 h do 14:30 h a to tak, že v lichém týdnu bude kroužek pro žáky z prim a v sudém týdnu pro žáky ze sekund. Zahájení práce v kroužku je 14. 9. 2023 v učebně IP („oranžová“ učebna, 3. patro) a začínají žáci
z prim (lichý týden). Zájemci se budou věnovat zajímavým oblastem matematiky. Kroužek bude zaměřen na zábavnou matematiku, na kombinatorické úlohy a úlohy na logické uvažování, které vycházejí svou koncepcí z metody vyučování matematice prof. Hejného.

Kontakty: breginova(at)wigym.cz

Termín: čtvrtek od 13:45 h do 14:30 h.

Kroužek robotiky – žáci se v kroužku učí sestavovat a programovat roboty (mBot, CuteBot, VEX Go, Lego Mindstorms) a hw desky Micro:bit včetně použití doplňkových senzorů. Součástí je i výuka jednoduchého 3D modelování a práce s 3D tiskárnami. Kroužek povede Mgr. Lada Stachovcová a Mgr. Lenka Dedková. Kapacita kroužku je omezena, žáci budou upřednostněni podle pořadí odevzdaných přihlášek, které obdrží na začátku školního roku.

Termín: středa 13.50–15.00, jednou za čtrnáct dní, zvlášť skupiny prima a sekunda, učebna IVT 1.

Žurnalistický kroužek – je určen všem žákům nižšího gymnázia od prim po kvarty. Schůzky redaktorů školního časopisu Ga-Ma-Ja s jednadvacetiletou tradicí budou probíhat pod vedením Gabriely Hudecové a Moniky Hradecké. Žáci se seznámí se základy práce v programu Scribus, zdokonalí své komunikační dovednosti, vyzkouší si tvorbu interview, reportáží nebo recenzí a dostanou příležitost poměřit své dovednosti s jinými redakcemi v soutěži o Školní časopis roku. Prostor k seberealizaci v naší redakci najdou také ti, kdo se zajímají o grafiku, či ilustrátoři. V případě kolize s jiným kroužkem se mohou děti stát také našimi dopisovateli..

Termín: čtvrtek 13.45–15.00, MMU

Exil skupina První pomoci je kroužek studentů, kteří se zajímají o první pomoc, zdravovědu a příbuzná témata. V tomto kroužku pracuje pod vedení Mgr. Ireny Šefčíkové asi 15 studentů vyššího i nižšího gymnázia, kteří se scházejí každý týden v budově školy. Mezi naše pravidelně organizované akce patří např. den „První pomoc na Exilu“, kde se zásadami poskytování první pomoci seznamujeme nejen své spolužáky, ale rovněž žáky partnerských ZŠ. Každoročně pořádáme výjezdní víkendové setkání, zde se zdokonalujeme v poskytování první pomoci. Je to akce plná adrenalinu, ale není nouzi ani o legraci.
– Pravidelně se účastníme soutěží v poskytování první pomoci, např.: Soutěž zdravotnických družstev;
– Směle konkurujeme profesionálním filmovým maskérům;
– zapojujeme se do celorepublikových sbírek: např.: Světluška, Světový den boje proti AIDS , Den boje proti rakovině, apod.;
– Úzce spolupracujeme s profesionály, např. s Červeným křížem Ostrava a navštěvujeme integrovaný systém PP;
– Můžete se s námi setkat na akci Škola na Hlavní třídě nebo na Dnu otevřených dveří.
Mnoho z nás nadšených pokračuje ve studiu na lékařských fakultách v ČR.

Ekotým působí na Wichterlově gymnáziu od roku 2012. Postupně se zapojil do mnoha environmentálních aktivit. Od roku 2014 je opakovaně škola držitelem titulu Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha. Do ekotýmu se mohou zapojit žáci od sekundy v kterémkoliv ročníku. Schůzky ekotýmu probíhají jednou za měsíc o velké přestávce, případně po vyučování, a nenarušují výuku. Od členů se očekává zájem o prostředí kolem nás a ochota plnit vybrané úkoly. Nabízí se účast na akcích typu Den Země či ekologická exkurze. Další info a přihlášky u Mgr. Dušana Kubečky.

Termín: nepravidelně během školního roku, jednou za měsíc.

Farmaceutický kroužek s názvem WigymPharmici je určen studentům vyššího gymnázia. Znalosti z tohoto zájmového útvaru mohou studenti využít při dalším vzdělávání v oboru přírodních věd, farmacie, medicíny nebo v oblasti studia zvěrolékařství. Náplní kroužku jsou experimentální pokusy k detekování účinných látek v tělech rostlin a základních chemických složek léků podle Českého lékopisu, základy přípravy léčiv, orientace ve farmaceutickém názvosloví. Kroužek dále obohacuje praktická příprava domácí kosmetiky. Cílem je taktéž podpořit mezipředmětové vztahy předmětu chemie s biologií v rámci determinace bylin, jejich taxonomie, sběru, principů sušení a užívání bylinek jako jednoho z alternativních forem léčení nemocí. Kroužek povede Mgr. Martina Lubojacká, DiS.

Termín: pondělí (nebo úterý) 15.05-16:35, U-Ch, L-Ch, L-Bi

Pěvecký sbor Wichterlova gymnázia

Již čtvrtým rokem máme na škole pěvecký sbor nadaných zpěvaček a zpěváků našeho (nejen nižšího) gymnázia. Sbor vede Pavla Zimolková, která je uměleckým vedoucím a dirigentkou. V repertoáru jsou písně různých žánrů, od lidových po současné. Sbor veřejně vystupuje na akcích školy, jakými jsou Zažít Porubu jinak, vánoční koncert, Den země, slavnostní předávání maturitních vysvědčení apod. Chceš se přidat do party? Kontaktuj paní prof. Zimolkovou na adrese zimolkova@wigym.cz.

Zkoušky budou probíhat v úterý 14-16 hod. na Domečku.

Board Games Club – Kroužek je určen primárně žákům nižšího gymnázia, ale starší klidně mohou dorazit také, pokud si najdou čas. Přijďte si na chvíli sednout a odpočinout, přátelsky si zasoutěžit, ale třeba i drtivě rozmést své protivníky v nějaké deskové, mobilní či jiné společenské hře. Kroužek bude probíhat v anglickém jazyce. Mgr. Tomáš Hrabec proto uvítá především žáky z oborů s rozšířenou výukou angličtiny, ale neodmítne i ostatní herní nadšence.

Termín: co čtrnáct dní, liché čtvrtky 13:45-15:00 (poprvé 14. 9.) v učebně dějepisu (2. patro).

Debatní klub – Baví tě diskutovat? Chceš se naučit lépe vyhodnocovat informace? Máš trému při prezentaci a chceš se jí zbavit? Láká Tě naučit se porazit všechny kvalitními argumenty? Pak debatní klub je právě pro tebe! Klub je určen zejména žákům starším 15 let, nicméně vítáme každého WiGymáka. Letos v případě naplnění kapacity otevřeme klub zvlášť pro starší a zvlášť pro mladší žáky. Naučíš se pravidla debatování podle Karla Poppera nebo WSDC a mladší v rámci Debatiády. Budeš mít možnost utkat se s týmy po celé ČR, online i v zahraničí. Proto debatujeme také anglicky. Schůzky budou probíhat každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 ve Studentském klubu. Přihlášku a další informace podá kouč Dennis Hennhofer.

Termín: čtvrtky od 15:30 do 17:00 ve Studentském klubu na Domečku


Přírodovědná setkání na Wichterlově gymnáziu – pro žáky 5. tříd základních škol

Přírodovědná setkání jsou určena pro žáky pátých tříd ZŠ. Jejich náplní budou badatelsky vedené workshopy z oblasti přírodních věd. Setkání jsou koncipována jako praktické představení přírodovědných předmětů, které ve třídách nižšího gymnázia s ŠVP Matematika a příroda zastřešuje také předmět Přírodovědná cvičení.
V šesti termínech se podíváme do laboratoře biologie, fyziky či chemie.
• Ukážeme si zajímavosti uvnitř buňky.
• Zjistíme, proč jsou ohňostroje barevné.
• Vyrobíme si model policejního radaru a budeme měřit rychlost.
• Budeme umět napsat tajnou zprávu kamarádovi, kterou nikdo jiný nepřečte.
• Naučíme se oddělovat látky z jejich směsí.
• Víš, že za pomoci lupy dokážeš rozeznat typy křídel hmyzu podle druhu?

Setkávali bychom se v budově Wichterlova gymnázia ve čtvrtek od 15:10 do cca 16:40.
Předpokládané termíny: 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince, 18. ledna a 15. února

Elektronická přihláška ZDE


V případě zájmu se obraťte na vyučující daného předmětu (nemusíte kontaktovat přímo vedoucího kroužku).

Vedení WG