menu

Aktivity a kroužky pro žáky

Aktivity a kroužky pro žáky

Našim žákům se snažíme nabízet i zajímavé mimoškolní aktivity. Nabídku se neustále snažíme aktualizovat a přizpůsobovat zájmu. Pro školní rok 2022/23 mohou žáci vybírat z této nabídky:

Řešení problémovách úloh v matematice – Pro studenty nižšího gymnázia z prim a sekund jsme i ve školním roce 2022/2023 připravili
matematický kroužek.
Garantovat jej bude RNDr. Radek Krpec, Ph.D. z Pedagogické fakulty Ostravské Univerzity. Předpokládané zahájení práce v kroužku je 15. 9. 2022 v učebně IP („oranžová“ učebna, 3. patro). Zájemci se budou věnovat zajímavým oblastem matematiky. Kroužek bude zaměřen na zábavnou matematiku, na kombinatorické úlohy a úlohy na logické uvažování, které vycházejí svou koncepcí z metody vyučování matematice prof. Hejného.

Kotakty: breginova(at)wigym.cz; stipalova(at)wigym.cz

Termín: čtvrtek od 13:45 h do 15:15 h.

Živá matematika – Pro studenty 1. ročníků čtyřletého gymnázia jsme ve školním roce 2022/23 připravili matematický kroužek s názvem „Živá matematika“.
Hlavním cílem kroužku je srovnání úrovně matematických znalostí žáků z 9. tříd, gramotnostní podpora žáků v oblasti matematické gramotnosti, zvýšení zájmu o matematiku a v neposlední řadě odbourání stresu z tohoto předmětu.
Úvodní hodina proběhne 13. 9. 2022 v učebně ZSV (č. 207). Kroužek povede Mgr. Tomáš Krchňák.

Termín: úterý od 7 h do 7:45 h.

Angličtina v životních situacích vám umožní zacílit svou angličtinu na její praktické využití v současném, ale i budoucím profesním životě. Společně se budeme věnovat tématům jako práce a kariéra, prezentační a vyjednávací dovednosti, korespondence v angličtině a její jazyková specifika, domlouvání schůzek, finanční gramotnost, bankovní produkty a služby, čtení z grafů, reklama, práce ve firmě, komunikace napříč kulturami a její specifika, tipy pro správné a efektivní telefonní hovory, balíček angličtiny pro cesty letadlem a ubytování se v cizině. Osvojíte si specifickou slovní zásobu, v párových a skupinových aktivitách budete procvičovat jazykovou interakci, vyzkoušíte si své prezentační a vyjednávací dovednosti, stejně jako práci s nejrůznějšími texty, grafy, maily a dopisy.
Kroužek je především určen studentům vyššího gymnázia a povede ho Mgr. Martina Štěpánová. V případě zájmu žáků nižšího gymnázia zkonzultujte s vyučujícím AJ.

Termín: čtvrtky od 15.05 do 16.30 a to jednou za 14 dnů. Nárazově v případě prázdnin či jiného volna se v daném měsíci můžeme sejít častěji, abychom „nahradili“ případné odpadnutí kroužku.

Kroužek psaní všemi deseti – žáci nižšího gymnázia se mohou pod vedením Mgr. Martiny Kaniové naučit psát desetiprstovou hmatovou metodou, která je velmi užitečná pro další studium i práci. Nácvik psaní je svou náročností srovnatelný se zdoláním hory. Při výuce využíváme program Mount Blue (škola hrou), který je přizpůsobený pro postupný rozvoj a efektivní upevňování psaní všemi deseti. K dalšímu procvičování využíváme program ATF. Děti si v kroužku vyzkouší klávesnicové hry a dozví se zajímavosti z oblasti informatiky, také se mohou zapojit do různých soutěží. Kapacita kroužku je omezena.

Kroužek vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje, zřizovatele školy.

Termín: středa 13.50–15.00, MMU

Kroužek robotiky – žáci se v kroužku učí sestavovat a programovat roboty mBot (případně Lego Mindstorms) a hw desky Micro:bit včetně použití doplňkových senzorů. Součástí je i výuka jednoduchého 3D modelování a práce s 3D tiskárnami. Kroužek povede Mgr. Lada Stachovcová a Mgr. Lenka Dedková. Kapacita kroužku je omezena, žáci budou upřednostněni podle pořadí odevzdaných přihlášek.

Termín: středa 13.50–15.00, jednou za čtrnáct dní, zvlášť skupiny prima a sekunda (střídavě s kroužkem Psaní všemi deseti), učebna IVT 1. Při naplnění středečního termínu další skupina i v úterý 13.50 –15.00.

Žurnalistický kroužek – je určen všem žákům nižšího gymnázia od prim po kvarty. Schůzky redaktorů školního časopisu Ga-Ma-Ja s jednadvacetiletou tradicí budou probíhat pod vedením Gabriely Hudecové a Moniky Hradecké. Žáci se seznámí se základy práce v programu Scribus, zdokonalí své komunikační dovednosti, vyzkouší si tvorbu interview, reportáží nebo recenzí a dostanou příležitost poměřit své dovednosti s jinými redakcemi v soutěži o Školní časopis roku. Prostor k seberealizaci v naší redakci najdou také ti, kdo se zajímají o grafiku, či ilustrátoři. V případě kolize s jiným kroužkem se mohou děti stát také našimi dopisovateli..

Termín: pondělí 13.45–15.00, MMU

Exil skupina První pomoci je kroužek studentů, kteří se zajímají o první pomoc, zdravovědu a příbuzná témata. V tomto kroužku pracuje pod vedení Mgr. Ireny Šefčíkové asi 15 studentů vyššího i nižšího gymnázia, kteří se scházejí každý týden v budově školy. Mezi naše pravidelně organizované akce patří např. den „První pomoc na Exilu“, kde se zásadami poskytování první pomoci seznamujeme nejen své spolužáky, ale rovněž žáky partnerských ZŠ. Každoročně pořádáme výjezdní víkendové setkání, zde se zdokonalujeme v poskytování první pomoci. Je to akce plná adrenalinu, ale není nouzi ani o legraci.
– Pravidelně se účastníme soutěží v poskytování první pomoci, např.: Soutěž zdravotnických družstev;
– Směle konkurujeme profesionálním filmovým maskérům;
– zapojujeme se do celorepublikových sbírek: např.: Světluška, Světový den boje proti AIDS , Den boje proti rakovině, apod.;
– Úzce spolupracujeme s profesionály, např. s Červeným křížem Ostrava a navštěvujeme integrovaný systém PP;
– Můžete se s námi setkat na akci Škola na Hlavní třídě nebo na Dnu otevřených dveří.
Mnoho z nás nadšených pokračuje ve studiu na lékařských fakultách v ČR.

Ekotým působí na Wichterlově gymnáziu od roku 2012. Postupně se zapojil do mnoha environmentálních aktivit. Od roku 2014 je opakovaně škola držitelem titulu Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha. Do ekotýmu se mohou zapojit žáci od sekundy v kterémkoliv ročníku. Schůzky ekotýmu probíhají jednou za měsíc o velké přestávce, případně po vyučování, a nenarušují výuku. Od členů se očekává zájem o prostředí kolem nás a ochota plnit vybrané úkoly. Nabízí se účast na akcích typu Den Země či ekologická exkurze. Další info a přihlášky u Mgr. Dušana Kubečky.

Termín: nepravidelně během školního roku, jednou za měsíc.

Farmaceutický kroužek s názvem WigymPharmici je určen studentům vyššího gymnázia. Znalosti z tohoto zájmového útvaru mohou studenti využít při dalším vzdělávání v oboru přírodních věd, farmacie, medicíny nebo v oblasti studia zvěrolékařství. Náplní kroužku jsou experimentální pokusy k detekování účinných látek v tělech rostlin a základních chemických složek léků podle Českého lékopisu, základy přípravy léčiv, orientace ve farmaceutickém názvosloví. Kroužek dále obohacuje praktická příprava domácí kosmetiky. Cílem je taktéž podpořit mezipředmětové vztahy předmětu chemie s biologií v rámci determinace bylin, jejich taxonomie, sběru, principů sušení a užívání bylinek jako jednoho z alternativních forem léčení nemocí. Kroužek povede Mgr. Martina Lubojacká, DiS.

Termín: pondělí (2 vyučovací hodiny co 14-dnů) 15.00-16:30, U-Ch, L-Ch, L-Bi

Pěvecký sbor Wichterlova gymnázia

Již čtvrtým rokem máme na škole pěvecký sbor nadaných zpěvaček a zpěváků našeho (nejen nižšího) gymnázia. Sbor vede Pavla Zimolková, která je uměleckým vedoucím a dirigentkou. V repertoáru jsou písně různých žánrů, od lidových po současné. Sbor veřejně vystupuje na akcích školy, jakými jsou vánoční koncert, slavnostní předávání maturitních vysvědčení apod. Chceš se přidat do party? Kontaktuj paní prof. Zimolkovou na adrese zimolkova(at)wigym.cz.

Zkoušky budou probíhat v pondělí 14-16 hod. na Domečku.

Board Games Club – Kroužek je určen primárně žákům nižšího gymnázia, kteří si chtějí po vyučování na chvíli sednout a odpočinout, přátelsky si zasoutěžit, ale třeba i drtivě rozmést své protivníky v nějaké deskové, mobilní či jiné společenské hře.
Kroužek bude probíhat v anglickém jazyce. Mgr. Tomáš Hrabec proto uvítá především žáky z oborů s rozšířenou výukou angličtiny, ale neodmítne i ostatní herní nadšence.

Termín: sudá pondělí 13:45-15:15 (poprvé 19. 9.) v učebně ZSV (2. patro) a později ve Studentském klubu na Domečku.

Debatní klub – Baví tě diskutovat, hledat informace a pracovat s nimi? Máš trému při prezentaci a chceš se jí zbavit? Chceš se naučit porazit kamaráda kvalitními argumenty? Toužíš si zlepšit rétorické a prezentační dovednosti? Pak debatní klub je právě pro tebe! Letos máme novinku, kdy běží program i pro ZŠ a nižší stupně víceletých gymnázií, tudíž se mohou účastnit úplně všichni WiGymáci. Naučíš se pravidla debatování podle Karla Poppera nebo WSDC a také soft skills. Budeš mít možnost utkat se s týmy po celé ČR, online i v zahraničí. Schůzky budou probíhat ve čtvrtky od 15:15 do 16:45 ve Studentském klubu. Těší se na Tebe Dennis Hennhofer!

Termín: čtvrtky od 15:15 do 16:45 ve Studentském klubu na Domečku

 

V případě zájmu se obraťte na vyučující daného předmětu (nemusíte kontaktovat přímo vedoucího kroužku).

Vedení WG