menu

Adoptujme wigym zvířátko 2024

Adoptujme wigym zvířátko 2024

Milí žáci a zaměstnanci,

tak jako v předchozích letech se i v tomto školním roce zapojuje naše škola do podpory chovu zvířat a provozu zoologické zahrady v rámci adopce zvířat ze Zoo Ostrava.

Formou online hlasování se můžete zapojit do ankety „Adoptujme wigym zvířátko 2024“.

Svůj hlas můžete dát jednomu ze čtyř zvířecích kamarádů ze Zoo Ostrava, kteří hledají své adoptivní rodiče. Ten, který získá nejvíce hlasů, se stane naším školním adoptivním zvířetem.

Navrženými adoptivními živočichy jsou velbloud, serval, krokodýl a čtverzubec. Žáci kvarty B si o nich připravili poutavou básničku, vtip nebo komiks.

Hlasování bude ukončeno v neděli 18. února 2024.

Následně vás budeme informovat o výsledku ankety a o způsobu, jak finančně vítězné zvířátko podpořit.

Věříme, že se do školní aktivity s nadšením zapojíte a podpoříte činnost Zoo Ostrava.