menu

Adaptační kurzy prvních ročníků

Adaptační kurzy prvních ročníků

Ve dnech 2. – 4. 9. 2019 se noví žáci zúčastnili adaptačních kurzů. Obě třídy (1. C, 1. D) tuto milou povinnost absolvovaly v malebném prostředí Starých Hamrů.

Počasí až na malou výjimku v průběhu prvního dne bylo nakloněno venkovním aktivitám, a tak se aktivity zaměřené na seznámení a prohloubení konaly ve venkovním prostředí. Druhý den odpoledne obě třídy absolvovaly pěší výlet na nedaleký Bílý Kříž.

Akce byla zaměřena na poznání nového kolektivu, ve kterém na obě třídy čekají po období čtyř let určitě zajímavé zážitky, a to nejen ve školním prostředí.