menu

Adaptační kurz prim aneb začátek cesty

Adaptační kurz prim aneb začátek cesty

Adaptační kurz prim 

Adaptační kurz je pro nás – kantory – tradičně každý rok obrovskou výzvou, kterou bereme velmi zodpovědně. Vymýšlíme takové hry a aktivity, abychom start v nové škole primánkům co nejvíce ulehčili. Přeci jen se budou se svými spolužáky vídat po následujících osm let a atmosféra ve třídě je důležitým faktorem pro efektivní učení a práci v hodinách. Rádi bychom aby se u nás cítili příjemně, bezpečně, vybudovali nová přátelství a hlavně – do školy se těšili! Letos byly dva dny “adapťáku” nabité pohybem, týmovou souhrou, komunikací, smíchem, emocemi, zaslouženou únavou a šťastným závěrem. Přejeme třídním – paní profesorce Drkošové a paní profesorce Konečné – krásná léta se svými třídami a dětem spoustu dnů na Wigymu, na které budou vzpomínat do konce života.

Paní profesorka Drkošová hodnotí kurzy takto: “Prvotní ostych a nesmělost byl během těchto dvou dnů přeměněn na zárodky nových přátelství. Zábavné a stmelovací aktivity, které si žáci během adaptačního kurzu vyzkoušeli, přispěly k vytvoření příjemného klimatu třídy a ulehčily vstup do nové životní etapy. Mám radost, že se nám podařilo tento vlak rozjet a těším se na naši společnou jízdu.”

Slovy třídní profesorky Konečné: “Tyto dva dny byly plné energie. Zážitky z adaptačního kurzu mě budou nadále motivovat při další práci s třídou. Kurz mi umožnil poznat žáky jako osobnost. Různorodé aktivity nabídly příležitost k novému přátelství a k formování třídy jako kolektivu.”

Mgr. Iva Holečková